Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам?

Публична дискусия за обсъждане на мерките, които трябва да бъдат препоръчани на законодателните органи в България, с цел облекчаване на процедурите по узаконяването на елекроцентрали, използуващи ВЕИ (Възобновяеми Енергийни Източници)

Модератори: Mateev, Admin

Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам?

Мнениеот BulSpace » 04.02.2014 19:20

Колеги, знаем че ВЕИ производителите не могат да продават произведената си електроенергия на когото поискат.

Няма ли да е глътка въздух за производителите, ако имат законно право да си избират купувача и цената?

Какъв е пътя за постигане на подобно право?
Едно днес е много повече от две утре!
Изображение
Аватар
BulSpace
 
Мнения: 139
Регистриран на: 13.02.2008 00:29

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот sunny_boy-2 » 04.02.2014 19:46

Член 31 от ЗЕВИ чети, там пише.
sunny_boy-2
 
Мнения: 213
Регистриран на: 20.10.2012 13:39

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот Joro762 » 04.02.2014 20:53

Когато станете повече от 3 койито подадете искане до ЕРП за продажба на който искате , такса пренос за 2 дни ще бъде въведена от ДКЕВР и мераците ще са до там .Няма оправия ей!!!
Joro762
 
Мнения: 534
Регистриран на: 11.02.2013 20:06

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот Vandal » 04.02.2014 22:03

Днес зададохме същия въпрос пред ДКЕВР :)
В ПТЕЕ липсва такава възможност.
Или продаваш на ЕРП или на борсата.
Утре имаме работна група в комисията за обсъждане пак на ПТЕЕ и отново ще поставим този въпрос.
Аватар
Vandal
 
Мнения: 1436
Регистриран на: 19.02.2008 23:57
Местоположение: София

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот sunny_boy-2 » 04.02.2014 23:13

ЗЕВИ

Чл. 31.
3. количествата по т. 1 и 2 се намаляват с количествата, които производителите ползват за собствени нужди, за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти и които продават по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката и/или на балансиращия пазар.


ЗЕ
Раздел VII.
Сделки при свободно договорени цени

Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват производителите, търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция и крайните клиенти.
(2) Общественият доставчик на електрическа енергия може да продава изкупена по реда на чл. 93а, ал. 1 електрическа енергия по свободно договорени цени.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, заплащат разходите по чл. 35.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) Всички търговци и производители, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, заплащат на обществения доставчик определената по чл. 30, ал. 1, т. 17 цена.


Чл. 101. (1) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (*) Операторът на електропреносната мрежа получава валидирани данни за измерените количества електрическа енергия от операторите на електроразпределителните мрежи съгласно процедурите и в срокове, регламентирани в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 91, ал. 2.


Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производителите, търговците, общественият доставчик, крайните снабдители на електрическа енергия доставчиците от последна инстанция и клиентите могат да сключват сделки за електрическа енергия с местни лица в държава - членка на Европейския съюз, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на производителите, търговците на електрическа енергия, обществения доставчик, крайните снабдители на електрическа енергия и на клиентите е признато правото за свободна търговия с електрическа енергия съгласно законодателството на другата държава, и
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при условията на взаимност законодателството на другата държава предвижда възможност за свободна търговия с електрическа енергия за свои клиенти;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при условие че клиентите по чл. 94а, ал. 1 са осигурени с необходимата им електрическа енергия с определени качествени показатели при прозрачни и разумни цени.Чл. 103. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Сделките на организирания борсов пазар на електрическа енергия се осъществяват в съответствие с правилата за търговия с електрическа енергия, определени по чл. 91, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Организирането на борсов пазар на електрическа енергия се извършва от лице, получило лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 6, което:
1. публикува правила за работа на организиран борсов пазар;
2. организира получаване на оферти за продажба и покупка на електрическа енергия;
3. извършва съпоставяне на офертите за продажба и покупка за съответния период до покриване на търсенето;
4. информира участниците за сключените сделки на организирания пазар и отчита условията и промените, налагащи се от ограничения в преносните способности или от аварийни ситуации в мрежите;
5. определя цена на търгуваната електрическа енергия за всеки период;
6. публикува информацията, изискуема съгласно правилата за търговия с електрическа енергия по чл. 91, ал. 2.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)


Ако го има в закона мисля, че правилника не може да противоречи на закона, защото е подзаконов нормативен акт.
sunny_boy-2
 
Мнения: 213
Регистриран на: 20.10.2012 13:39

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот BulSpace » 05.02.2014 00:23

Значи спокойно мога да скъсам договора с енергото и да си фактурирам на комшията, ако се договорим за цена... освен ако няма някое правилниче или наредбичка дето регламентира всичко това... :shock:
Едно днес е много повече от две утре!
Изображение
Аватар
BulSpace
 
Мнения: 139
Регистриран на: 13.02.2008 00:29

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот fu4ko » 05.02.2014 02:18

Да,ама ако комшията ти плаща на ЕРП едва ли ще иска и на теб.Ще стане май "солено" да плаща на две места.
fu4ko
 
Мнения: 236
Регистриран на: 13.02.2012 13:59
Местоположение: област Враца(Дет гарга не каца)

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот Vandal » 05.02.2014 08:53

За ДКЕВР термина "свободно договорени цени" е да излезеш на борсата.
А борсата ще се държи от един играч и всички сделки ще минават през него.
Аватар
Vandal
 
Мнения: 1436
Регистриран на: 19.02.2008 23:57
Местоположение: София

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот fu4ko » 05.02.2014 13:31

Значи пак нема да е чиста работата
fu4ko
 
Мнения: 236
Регистриран на: 13.02.2012 13:59
Местоположение: област Враца(Дет гарга не каца)

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот BulSpace » 08.02.2014 22:14

В крайна сметка енергията не мога да я продавам на комшията.... :|
Едно днес е много повече от две утре!
Изображение
Аватар
BulSpace
 
Мнения: 139
Регистриран на: 13.02.2008 00:29

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот agro » 09.02.2014 00:00

BulSpace написа:В крайна сметка енергията не мога да я продавам на комшията.... :|

и да е законно, следва да се допълни. В тема "Връзка с мрежата" бяха разгледани начините, по които може да се намалява сметката към ЕРП, вкл. на комшията, от свръхпроизводството на собствената заделектромерна централа. Засега е незаконно относно комшията, но всичко е временно, законите се менят. Добре е да се планира в тази посока според мен.
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот Lupus » 09.02.2014 20:46

Я разяснете по-подробно така ли стоят нещата, ако мен и комшията ни свързва директен кабел, който си е само наша собственост?
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот Mateev » 09.02.2014 21:53

А електромера, който ползвате към ЕРП-то, общ ли е, или са два отделни електромера? Защото ако са два, нали осъзнаваш че общия кабел зад тях много много ще обърка реалните потребления и на двамата и ще ви е много трудно да си оправите взаимните разчети.
Mateev
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4406
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот BulSpace » 09.02.2014 23:58

Идеята е - моята фирма произвежда електричество с фотоволтаичната централа и фактурира на съседа...
Едно днес е много повече от две утре!
Изображение
Аватар
BulSpace
 
Мнения: 139
Регистриран на: 13.02.2008 00:29

Re: Кога ще мога да продавам енергията си на когото си искам

Мнениеот Mateev » 10.02.2014 08:54

Така де, но нали осъзнавате факта, че двата електромера - твоя и на съседа, са вързани в паралел и от двете си страни. От едната страна ги свързват жиците на ЕРП-то, а от другата - вашият кабел към съседа. Дори и да няма фотоволтаична централа в един от двата имота, пак през свързващия кабел (вътрешния) ще потекат енергии и един дявол само ще знае кога и в каква посока. Ще трябва да се сложат два електромера от двете страни на свързващия кабел, и после ежемесечно един друг да си правите взаимни прехващания и плащания. И ще стане пълна каша, защото часовниците на 4-те електромера (2-та ваши и 2-та на ЕРП-то) няма да превключват по едно и също време различните тарифи (дневна и нощна) в резултат на което сметката никога няма да ви излезе. Дори и само 1 минута да има разлика (а тя ще е и повече) и ще се изпокарате кой да плати разликата, отчетена от един електромер като дневна, а от друг като нощна. Класа на точност на електромерите също ще предизвика разлики в показанията. И най-накрая като седнеш на Excel-а и се опиташ да си изясниш кой на кого колко пари трябва да дава, ще осъзнаеш, че това е мисия невъзможна.

И всичкото това преди още да е включена фотоволтаичната централа. Включиш ли и нея - мазала ще стане пълен.

Според мене този метод е подходящ само в следните два случая:
1. Съседа е някой роднина, който сляпо ти вярва и се съгласява с твоите цифри, без да си гледа неговите си електромери, за да не се ядосва.
2. Съседа се съгласи на 100% да премине на захранване от твоя кабел и да се разкачи от ЕРП-то. Но тогава възникват редица законови проблеми. Например неговата къща или апартамент стават незаконни от гледна точка на ЗУТ, защото нямат официално енергозахранване, както е по Проект и съгласно Строителното разрешение и Акт 16.
Mateev
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4406
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Следваща

Назад към Инициатива за подобряване на законодателството при изграждане на ВЕИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта