Страница 1 от 1

ВАЖНО - Национален информационен ден 03 април 2008 год

МнениеПубликувано на: 28.03.2008 12:21
от $olar
Програма "Интелигентна Енергия-Европа 2008"
Национален информационен ден
Министерство на икономиката и енергетиката
София, 03 април 2008 година
Министерство на икономиката и енергетиката
организира
Национален информационен ден
за представяне на Програма "Интелигентна Енергия - Европа ІІ"
Цел
Повишаване на информираността на заитересованите от участие в програмата организации и институции (потенциални предложители на проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност в сектор транспорт) и увеличаване на ефективността и резултатността от участието на страната ни в рамковата програма.
Осъществяване на контакти и обмен на полезна информация
Информационното събитие предлага благоприятна възможност на участниците да открият най-добрите проектни партньори, да осъществят успешни и ползотворни контакти, да обменят важна за дейноста си информация.
www.mee.government.bg

МнениеПубликувано на: 29.03.2008 00:14
от Lambov
За тази програма вече няколко пъти се писа, че не финансира изграждането на инсталации. Само дрън-дрън - популяризиране.