ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ НА ВЕИ - ver 2

Нормативни документи, касаещи узаконяването на електроцентрали, използващи Възобновяеми Енергийни Източници

Модератори: Mateev, Admin

ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ НА ВЕИ - ver 2

Мнениеот KD Solar » 26.08.2014 10:35

Здравейте,
това не е нова тема, но не сме я дискутирали, предполагам че и много от вас на знаят ( а някои не ги интересува), че съгласно НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от 01.01.2014г. лицето, което пуска на пазара електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) дължи продуктова такса в размер на 1,95лв на килограм.
Излиза, че за панел от 240Wp, който тежи 20кг, трябва да се плати такса за рециклиране в размер на 40!!! лв.
За 5kW система таксата е около 800лв, а за 30kW - 5000лв!!!

Ако внасяш и пускаш на пазара фотоволтаични панели трябва са си се вписал в регистъра като лицето, което пуска на пазара електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). И да почнеш да си плащаш таксата, да попълваш таблички всеки месец и да ги пращаш до МОСВ. Те ти пускат ф-ра, ти им превеждаш парите - просто и ясно.

Който не го е направил да знае, че има писмо от МОСВ от 06.06.2014г, с което се "заповядва" на "експертите" към регионалните инспектори да почнат да обикалят фирмите и да изискват документи съгласно наредбата.
Обикалят, при нас идваха, знам че и при колеги са ходили, така че ОЧАКВАЙТЕ БИРНИЦИТЕ.
Отърване няма - трябва са изпълняваш наредбата.

http://www.capital.bg/politika_i_ikonom ... telite_na/

Малко размисли:
http://www.moito.com/blog/?tag=%D1%80%D ... 0%BD%D0%B5
Прикачени файлове
NAREDBA_za_opredelqne_na_reda_i_razmera_za_zaplasane_na_produktova_taksa.pdf
(408.94 KiB) 246 пъти
DanailovИзображение
Аватар
KD Solar
 
Мнения: 510
Регистриран на: 26.01.2010 10:22
Местоположение: София

Re: ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ НА ВЕИ - ver 2

Мнениеот Блудният син » 01.09.2014 19:57

Има лесно, макар не за всички: Основно, не пускаш на пазара оборудване, а само купуваш. Пскат го на пазара производителите, те да му мислят. Ти само доставяш електроенергия. А, към края на живота на панелите ти, я си жив, я-не, за да ги мислиш отсега. Що нещо може да се измени дотогава и, вярвам, не само в негативна насока. Не се товари толкова: Ако не тук и затова, държавата другаде и за друго, пак ще ти смъкне кожата.
И все ще е "за доброто на потребителя".
- Егати как го измислиха само, изродите проклети - да ги трепеш, малко им е. Трябва да ги въртиш бааавно-бавно, на шиш. На лятно слънце.
Умният дава правилни отговори. Мъдрият задава правилните въпроси.
Блудният син
 
Мнения: 366
Регистриран на: 11.06.2014 23:08

Re: ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ НА ВЕИ - ver 2

Мнениеот petyostoev » 05.11.2014 15:21

"ДКЕВР чака от новия кабинет мерки срещу скока на тока"
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2014/11/0 ... oka.244346

"Тя допълни, че е възможно да бъдат предприети законодателни промени, свързани
с ВЕИ източниците. В момента ние можем да спазваме само съществуващото
законодателство, според което трябва да бъде изкупувано цялото произведено
количество зелена енергия, посочи тя."

Те сега не го спазват,а какво ще стане като приемат тези законодателни промени и кой знае какви ще бъдат те.
А пък искат инвестиции,работни места,растеж на БВП.
Кой ще се наеме вече да инвестира в каквото и да било в такава несигурна и променлиза законова среда? КОЙ КОЙ
petyostoev
 
Мнения: 1765
Регистриран на: 30.04.2008 22:10
Местоположение: Плевен

Re: ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ НА ВЕИ - ver 2

Мнениеот Joro762 » 06.11.2014 11:19

Всички малки ще ни фалират!!! Нямаме държава колеги , това е!!!
Р Е Ш Е Н И Е № 1817

31.10.2014г.,гр.Пловдив

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, въззивно гражданско отделение, девети състав, в публичното заседание на двадесет и девети септември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Председател: Виолета Шипоклиева
Членове: Фаня Рабчева
Ели Анастасова

Като разгледа докладваното от съдията Ф.Рабчева в.гр.д.№ 1970/ 2014г. по описа на ПОС, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл.258, ал.1 и сл. ГПК.
Въззивното производство е образувано по жалба на „ИД Индъстри” ЕООД, ЕИК: *** – с.К., представлявано от управителя Г. Д., с посочен съдебен адрес: гр. П., бул.”***- чрез адв.Г.М. против Решение № 2156/ 26.05.2014г. постановено по гр.д.№ 17 697/ 2013г. по описа на Пловдивски районен съд – Х гр.с., с което е отхвърлен предявеният от същия иск срещу „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за сумата от 8 934 лева – претендирано обезщетение за пропуснати ползи за периода 26.08.2013г. – 04.11.2013г., поради това, че ответникът виновно и неправомерно е прекратил достъпа на ищеца на фотоволтаична електроцентрала „***” до електроразпределителната си мрежа, при което ищецът не е могъл да реализира реални доходи от производството на енергия за процесния период от време. По изложени правни доводи във връзка с приложението на закона, се иска отмяна на обжалваното решение като неправилно, необосновано и незаконосъобразно, като се уважи предявения иск , като се присъдят направените разноски за двете инстанции.
Постъпил е отговор по въззивната жалба от „ЕВН България Електроразпределение”, с който се оспорва основателността на въззивната жалба, моли да се потвърди решението на районния съд, претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Пловдивски окръжен съд като взе предвид представените по делото доказателства, във връзка с доводите на страните, намери следното:
Жалбата изхожда от надлежна страна и е в законния по чл.259, ал.1 ГПК двуседмичен срок, като процесуално допустима подлежи на разглеждане по същество.
Ищцовото дружество претендира от ответното електроразпределително дружество обезщетение за причинени имуществени вреди, съизмерени с пропуснати ползи за периода 26.08. – 04.11.2013г. в общ размер на 8 934 лева поради виновно и противоправно прекратяване достъпа до електроразпределителната мрежа, поради което първият не е могъл да реализира доходи от производството и продажба на ел.енергия за посочения период. Исковата сума се явява формирана за стойността на количеството ел.енергия, която ищецът не е могъл да произведе и съответно продаде за исковия период.
Ответникът е основал защитната си теза на разпоредбата на чл.84, ал.2 ЗЕ, според която производителите са длъжни да сключват договори за достъп с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператора на електроразпределителната мрежа, както и на регламентацията на чл.30, ал.1 и ал.2 от ЗЕВИ, според която производителите на ел.енергия от възобновяеми източници сключват договори за достъп с оператора на преносната или на разпределителната мрежа при общи условия, одобрени от ДКЕВР. Оспорва се на второ място по същество наличието на сигурност и реалност на посочените пропуснати ползи, като се възразява, че същите имат хипотетичен характер имайки предвид , че се касае за слънчева електрическа централа, чийто източник на енергия е непостоянна величина и зависи от множество фактори. В тази връзка се мотивира, че реалността на пропуснатите ползи се разкрива само в доказаната възможност да бъде увеличено имуществото , а не чрез логически предположения за закономерното им настъпване.
Безспорно е по делото по фактите, че между страните са били сключени както Договор за присъединяване на ел.централа към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение , така и Договор за изкупуване на ел.енергия от 17.08.2013г. Безспорно също се явява и обстоятелството, че на ищеца е бил прекратен достъпа до електроразпределителната мрежа на 26.08.2013г. , до който момент същият е имал достъп, както и че към момента на прекратяване на достъпа не е бил сключен договор за достъп въз основа на приети и публикувани на 31.05.2013г./ в сила от 01.07.2013г./ на Общите условия на ДКВР.
За да отхвърли така предявения иск първоинстанционният съд е мотивирал незаконосъобразността на отказа на ищеца да сключи договор за достъп с електроразпределителното дружество с оглед разпоредбите на чл.84, ал.2 във вр. с чл.104 ЗЕ, изискващи наличието на такъв договор при одобрени от ДКЕВР Общи условия. В допълнение е аргументирана евентуалната незаконосъобразност на осигуряването на достъп от страна на ответника без наличието на сключен договор за достъп до мрежата на ищеца, тъй като това се изиска от разпоредбата на чл.84, ал.3 ЗЕ. Обосновава се от районния съд становището, че ищецът не може да предоговаря клаузите от Общите условия на договора за достъп, тъй като същите са одобрени от държавен регулаторен орган, който именно следи за интересите на всички участници в процеса по производство, доставка и изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници.
С депозираната въззивна жалба ищецът-жалбоподател се развива доводът, че ангажимент за изготвяне на общите условия е на оператора на съответната мрежа, след което същите да бъдат одобрени от ДКЕВР. Към датата на подписване на договора за изкупуване, ответникът в качеството си на оператор на мрежата не е изпълнил това свое задължение и не е предложил на ищеца договор за достъп, такъв не е подписан. Общите условия, одобрени от ДКЕВР влизат в сила едва на 01.07.2013г., т.е. близо година след сключване на договор за изкупуване. В тази връзка ЕВН ЕР е изпратило до дружеството проекто-договор за достъп, в отговор на което дружеството от своя страна е направило предложения за изменение на предложения договор и е изразило несъгласието си с някои от пунктовете на проекто-договора. Оспорва се фактическият извод на районния съд за наличие на отказ от страна на ищеца да подпише договор за достъп, в каквато връзка е налице кореспонденция между двете страни по отношение на договоряне условията по индивидуалния договор за достъп, тъй като дружеството се е възползвало от възможността да договори взаимоизгодни условия по договора за достъп. С оглед на това се аргументира, че ЕВН ЕР от своя страна напълно незаконосъобразно решава, че след като не се е стигнало до сключването на договор за достъп, следва да спре изцяло достъпа на фотоволтаичната централа до мрежата. Възражението се мотивира с разпоредбата на пар.197 /1/ от ПЗР на ЗЕ / ДВ, бр.54/ 2012г. , в сила от 17.07.2012г./ , предвиждаща „ Производителите на електрическа енергия , които при влизане в сила на този закон не са сключили договори за достъп с оператора на електропреносната и/ или с оператора на електроразпределителната мрежа , изпълняват изискванията на чл.84, ал.2 в срок до два месеца от влизане в сила на закона”, както и с ала.2 на цитираната разпоредба: „ При неизпълнение по ал.1 операторът на електроразпределителната мрежа сезира комисията, която определя условията за достъп до сключването на договор”. Съобразно позоваването на цитираната разпоредба на ЗЕ, жалбоподателят мотивира липсата на предвиждано ограничение или спиране на достъпа до електроразпределителната мрежа , както и доводът, че цитираната разпоредба не се интересува от причините, поради които не е сключен договор за достъп – виновно или невиновно поведение на някоя от страните, достатъчен е фактът на несключване на договор за достъп, за да се приложи разпоредбата на пар.197/2/ ПЗР ЗЕ. Обосновава се тезата, че операторът на ЕРМ е длъжен да сезира ДКЕВР, която да определи условията на достъп до мрежата, до сключването на равноправен индивидуален договор за достъп. Поради това се застъпва аргументът, че фактът на непостигане на съгласие относно клаузите на индивидуалния договор не може да се вмени във вина на дружеството-производител, нито да се приравнява на неправомерно поведение, както е мотивирано от районния съд. С оглед на това се противопоставя на приетото аргументът, че посочената разпоредба на пар.197 ПЗР ЗИД на ЗЕ, на което основание е прекратен достъпа на централата до електроразпределителната мрежа, предвижда сезирането на ДКЕВР, а не прекратяване на достъпа. По друг начин казано, ако ЕВН ЕР бе изпълнило задълженията си , предвидени в пар.197, ал.2 от ПЗР на ЗЕ, ДКЕВР щеше да определи условията на достъп до мрежата, които да важат до сключването на равноправен индивидуален договор за достъп, при което дружеството щеше да произвежда и да продава ел.енергия.
От така коментираната от двете страни по спора правна уредба, свързана явно с необходимостта от уреждане на правоотношението между същите чрез правна сделка, се налага извода, че действително условие за осигуряване на достъп до електроразпределителната мрежа е сключване на договор за достъп, при определяне на общи условия за това от регулаторния държавен орган – ДКЕВР. От друга страна при несключване на такъв договор, респ. неизпълнение от страна на производителя на ел.енергия, както се визира най-общо в разпоредбата на пар.197, ал.2 ПЗР ЗЕ, независимо по какви причини, вкл. следва да се приеме при изразено несъгласие с визираните в общите условия клаузи, какъвто е настоящия случай, от закона е призната единствено инициативата на ответника за сезиране на държавния орган. Следователно опосредяването на инициативата за сезиране на държавния орган чрез едната страна по съществуващия договор за изкупуване на ел.енергия, правната уредба при което е неотчитаща относно наличието или липсата на най-общо казано търговски интерес в тази насока за страната, на която е признато правото да сезира органа, предпоставя бездействие за тази страна, ако за последната приетите общи условия съответстват на нейния интерес. Следователно коментираните по-горе разпоредби на ЗЕ се явяват взаимно противоречиви в насока регулиране правоотношенията между страните във връзка със съществуващия сключен договор за изкупуване на ел.енергия, тъй като от една страна липсва законова пречка за оператора на електропреносната мрежа да осигури достъп на производителя при несключен договор за достъп, като изрично основание за прекратяване на достъпа обаче не е регламентиран в цитирания специален закон, вкл. и в пар.197, ал.2 ПЗР ЗЕ.
Независимо от горното обаче конкретиката на настоящия правен спор, с който съдът е сезиран, е установяване основните елементи на фактическия състав на деликтната отговорност, проявена в случая в специфичната претенция за обезвреда на ищеца, заявена като настъпила в резултат на пряка причинна връзка от неосигурения достъп до електроразпределителната мрежа. По един от основните елементи на този фактическия състав, а именно относно наличието на пряка причинна връзка между заявеното намаление в имуществената сфера на ищеца и неосигуряването на достъп от ответника до мрежата, се оспорва от ответника. В тази връзка и в съответствие с разпоредбата на чл.154, ал.1 ГПК е разпределена от първоинстанционния съд доказателствената тежест с определението си от 10.03.2014г., в т.3, б.а по първоинстанционното дело, чрез указания за установяване причинно-следствената връзка в насока предвидимост, реалност и степен на сигурност на реализиране на твърдяната пропусната полза. С приетата по делото СТЕ , по която е депозирано компетентно изготвено заключение на в.л.инж. Л. К. и с което е изследвано средното количество ел.енергия за процесния период, която е произвеждана от фотоволтаичните електроцентрали с аналогична мощност, както и с оглед остойностяването – единичната цена за 1 квтч за същия период за произведена ФтЕЦ с тази мощност. Отговор на въпроса е даден чрез осредняване на данните на проверяваните източници, като е отчетена и спецификата относно пряката количествена зависимост от слънчевото греене при производството на всяка ФтЕЦ от една страна, така и от спецификата на типа панели, инвертори, присъединителни съоръжения и др. В тази насока сравнителният анализ по експертизата е основан на показатели за производство от съседни на ищеца ФтЕЦ от периода 2012г. – 2013г., като е пренесен като прогнозни резултати за количество на производство за ищцовото дружество. При тези данни действително може да се направи извод за висока степен на придвидимост на количеството непроизведена ел.енергия от настоящия производител, но с оглед тяхната конкретност, реалност и сигурност не са налице данни и доказателства относно специфичните фактори , като условие за конкретното непроизведено от ищеца количество ел.енергия, свързани с доказателства за температурните условия в процесния период с оглед слънчевото греене, както и индивидуалните условия и показатели за производство на ищеца в насока собствени съоръженията , като тип панели, инвертори, присъединителни съоръжения и др., аналогизирането на които с изследваните източници на данни / съседни ФтЕЦ/ може да обоснове логичен извод за конкретната стойност на непроизведена ел.енергия от ищеца. С оглед на това в тази насока не се намират при пълно и главно доказване всички елементи на фактическия състав на правното основание за претендираната от ищеца репарация на имуществените вреди, съставляващи пропуснати ползи за процесния период поради непроизводство на ел.енергия в претендирания размер.
По така изложените съображения обжалваното решение ще се потвърди.
С оглед изхода от правния спор пред настоящата инстанция на въззиваемата страна се следва присъждане на юриск.възнаграждение по чл.9, ал.1 Наредба №1/2004г на ВАС в действащата към подаване на исковата молба редакция ДВ, бр.43/ 08.06.2010г./, а именно в размер на 507 лева.
Водим от горното и на основание чл.271, ал.1, пр.І ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 2156/ 26.05.2014г. постановено по гр.д.№ 17 697/ 2013г. по описа на Пловдивски районен съд – Х гр.с.
ОСЪЖДА „Ид Индъстри” ЕООД, с ЕИК***, със седалище и адрес на упралвение: с. *** ул. ****община * обл. **, с управител Г. Д. да заплати на „ЕВН България Елекрторазпределение” ЕАД сумата от 507 лева / петстотин и седем лева/, юрисконсултско възнаграждение на основание чл.78, ал.8 ГПК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.280, ал.2 ГПК.


Председател: Членове:
Joro762
 
Мнения: 535
Регистриран на: 11.02.2013 20:06

Re: ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ НА ВЕИ - ver 2

Мнениеот Joro762 » 06.11.2014 11:25

Мислите ли , че тези от които ни зависи съдбата им пука !!!Тази мома , която е взела това корупционно решение, някога е инвестирала 5лв в нещо та да знае ....Нееее , на нея и е спуснато да запази монополиста от горе ...И тя го прави без да и пука какво ни причинява на нас ....То затова сме и най-бедната тъпа държавичка и такава ще си останем, докато такива като нея ни решават съдбите!!!!!! А на тази женица децата и няма да живеят в България , а в "циганория"
Joro762
 
Мнения: 535
Регистриран на: 11.02.2013 20:06

Re: ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ НА ВЕИ - ver 2

Мнениеот Vandal » 07.11.2014 16:01

Мисля че "вещото лице" не си е свършил работата.
До колкото разбирам ЕВН са оспорили "експертизата" с мотивите:
При тези данни действително може да се направи извод за висока степен на придвидимост на количеството непроизведена ел.енергия от настоящия производител, но с оглед тяхната конкретност, реалност и сигурност не са налице данни и доказателства относно специфичните фактори , като условие за конкретното непроизведено от ищеца количество ел.енергия, свързани с доказателства за температурните условия в процесния период с оглед слънчевото греене, както и индивидуалните условия и показатели за производство на ищеца в насока собствени съоръженията , като тип панели, инвертори, присъединителни съоръжения и др., аналогизирането на които с изследваните източници на данни / съседни ФтЕЦ/ може да обоснове логичен извод за конкретната стойност на непроизведена ел.енергия от ищеца.

Иначе до колкото разбирам признават че изключването на централата като незаконосъобразно, понеже нито ти нито ЕВН сте уведомили ДКЕВР.
Друг е въпроса че съдиите са прекалили с термини и съждения и на места дори ако се извисим над мъгливия облак от енергийното ни законодателство, признават че се чудят как да отсъдят така че да изглеждат че са много наясно с материята.
Ако си бил и без адвокат, допуснал си голяма грешка. Съдиите не гледат с добро око на такива които се правят на много самоуверени.
Не разбрах също и защо да нямаш право да обжалваш след като това е втора истанция.
Аватар
Vandal
 
Мнения: 1452
Регистриран на: 19.02.2008 23:57
Местоположение: София

Re: ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ НА ВЕИ - ver 2

Мнениеот Joro762 » 07.11.2014 16:37

Vandal написа:Мисля че "вещото лице" не си е свършил работата.
До колкото разбирам ЕВН са оспорили "експертизата" с мотивите:
При тези данни действително може да се направи извод за висока степен на придвидимост на количеството непроизведена ел.енергия от настоящия производител, но с оглед тяхната конкретност, реалност и сигурност не са налице данни и доказателства относно специфичните фактори , като условие за конкретното непроизведено от ищеца количество ел.енергия, свързани с доказателства за температурните условия в процесния период с оглед слънчевото греене, както и индивидуалните условия и показатели за производство на ищеца в насока собствени съоръженията , като тип панели, инвертори, присъединителни съоръжения и др., аналогизирането на които с изследваните източници на данни / съседни ФтЕЦ/ може да обоснове логичен извод за конкретната стойност на непроизведена ел.енергия от ищеца.

Иначе до колкото разбирам признават че изключването на централата като незаконосъобразно, понеже нито ти нито ЕВН сте уведомили ДКЕВР.
Друг е въпроса че съдиите са прекалили с термини и съждения и на места дори ако се извисим над мъгливия облак от енергийното ни законодателство, признават че се чудят как да отсъдят така че да изглеждат че са много наясно с материята.
Ако си бил и без адвокат, допуснал си голяма грешка. Съдиите не гледат с добро око на такива които се правят на много самоуверени.
Не разбрах също и защо да нямаш право да обжалваш след като това е втора истанция.
Колега те извинения ще си намерят винаги!1Вещото лице не го назначавам аз а съда .
2.ако не е бил съгласен съда или ЕВН със експертизата е трябвало да назначат тройна такава
3. На всякъде по-света виновен ли си , винаги се плаща от виновния щетата и то в най големия размер в случая миналогодишния период на същата централа което е произвела . Но това явно няма да стане в България а ще стане на европейско ниво ...За голямо съжаление за мен , защото държавата а не виновния ще плаща, а както знаем държавата това сме всички ние уважаеми колеги ....
Joro762
 
Мнения: 535
Регистриран на: 11.02.2013 20:06

Re: ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ НА ВЕИ - ver 2

Мнениеот Joro762 » 07.11.2014 16:44

За суми под 25000лв е така в БГ , и 10 инстанции да имам все същото е -)В България монопола е пазен и е над държавата , това е ....
Joro762
 
Мнения: 535
Регистриран на: 11.02.2013 20:06

Re: ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ НА ВЕИ - ver 2

Мнениеот Joro762 » 09.11.2014 12:45

Ето и друг подобен случай...-)
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4416092
Joro762
 
Мнения: 535
Регистриран на: 11.02.2013 20:06


Назад към Нормативни документи

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта