Оферти за централи, подходящи за мерки 311 и 312

Всичко за слънчевите електроцентрали. Информация за доставчици, оборудване, узаконяване, монтаж и експлоатация.

Модератори: Mateev, Admin

Re: Оферти за централи, подходящи за мерки 311 и 312

Мнениеот BulSpace » 14.08.2014 23:08

Има ли все още не построени централи с валидни договори за субсидии?
Едно днес е много повече от две утре!
Изображение
Аватар
BulSpace
 
Мнения: 139
Регистриран на: 13.02.2008 00:29

Re: Оферти за централи, подходящи за мерки 311 и 312

Мнениеот Петков » 02.04.2017 23:46

Малко ти е стара информацията.
Arisa написа:Фотоволтаична електроцентрала – какво трябва да знаем за финансирането на такъв проект по евро програма.

Изграждането на фотоволтаични централи се финансира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони, която се очаква да бъде отоврена на 1 октомври тази година. Може да се кандидатства с проекти на стойност до 1 млн. евро, но за да се вземе максимално допустимият процент на гранта (70%), проектът трябва да е за не повече от 200 хил. евро. Това е само стойността на един проект, можете да кандидатствате с няколко проекта с различни фирми и така да получите примерно 400 хил. евро.

Не можете да получите финансиране от програмата при следното условие:

„Производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията над 1 мегават“.

Финансовата помощ се предоставя при следните условия:

Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години. Тука трябва да се отбележи,че има лостове за избягване на правилото „de minimis„ с кандидатстване на няколко независими фирми. Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно. Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция.

Авансово плащане

е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ;
се допуска, при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро;
Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта;
се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.
Междинно плащане

е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро;
Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора
На какви условия трябва да отговаряме в случай, че кандидатстваме по – програмата

Имат седалище или клон със седалище на територията на община, приоритетна за програмата, както и в която ще се реализира самия проект; app gclub
не са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или по Закона за тютюна и тютюневите изделия;
са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“;
не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
не са в производство по ликвидация;
нямат изискуеми публични задължения към държавата.
Изисквания на проекта

Не се предоставя финансова помощ, за проекти оказващи отрицателно въздействие върху околната среда;
Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата, определени по Натура 2000, които не отговарят на изискванията на закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето им и плановете за тяхното управление;
Срокът за изпълнение на дейностите, обект на инвестиция по един проект, не може да надхвърля 24 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта;
Не се предоставя финансова помощ за проекти за изграждане и модернизиране на туристически обекти с повече от 20 помещения за настаняване;
Не се предоставя финансова помощ за проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма на територията на населени места и курортни селища с развит масов туризъм;
Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране и/или разрешение за извършване на дейността/инвестицията, съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай че кандидатът е получил съответния лиценз и/или разрешение;
Допустимите разходи по – проект към програмата

изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост (това Ви дава възможност да кандидатствате за Фотофолтаична централа, производство на биогаз, пилети и всичко що е ВЕИ);
общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта;

Етапи за осигуряване на всички необходими документи и разрешителни, които ще ни трябват за кандидатстване към програмата

Първата стъпка е регистрирането на фирма в съответния регион където ще бъде построена фотоволтаична централа
Извършване на слънчево-енергиен одит или соларен одит – важно е да предприемете тази стъпка конкретно в този момент, защото изходната информация от соларния одит ще ви бъде необходима при извършването на голяма част от дейностите описани по-долу. Работата по соларния одит включва:
проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът;
наклон, изложение и др;
определяне на нивото на слънчевата радиация;
прогнозно годишно производство на енергия;
предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата.
Покупка на земя или учредяване на вещно право (право на строеж) за срок не по-малък от 10 години. Това е основен принцип и изискване при повечето програми по структурни фондове на ЕС.
Изготвяне на Подробен устройствен план
Смяна на статута на земята – тази стъпка се пренебрегва от повечето кандидати, но имайте предвид, че е задължителна с едно малко изключение, ако централата ще бъде направена върху покрив на вече съществуваща сграда..
Виза за проектиране – този документ се изважда от съответната община. На този етап най-добре би било да работите с някоя от местните фирми.
Внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното електроразпределително предприятие (ЕРП) – ЕОН, ЕВН или ЧЕЗ. Към съответния формуляр който ще получите от електроразпределителното дружество трябва приложите визата за проектиране.
Сключване на предварителен договор със съответното ЕРП
Инвестиционен проект.
Получаване на разрешение за строеж от съответната община.
Сключване на окончателен договор за присъединяване към ел. мрежата със съответното ЕРП.
Подготовка на проектните документи Бизнес план и Заявление за кандидатстване по мярка 312
Кандидатстване по мярка 312 за финансиране на проекта
Сключване на Договор за финансиране на проекта с Държавен Фонд Земеделие/Разплащателна агенция
Доставка, строителство/монтаж на фотоволтаичната система.
Подаване на заявление за 72 часови проби към ЕРП и последващи 72 часови проби на инсталацията.
Получаване на разрешение за ползване (Акт 16)
Сключване на договор за достъп до мрежата.
Сключване на договор за изкупуване на ел. енергията.
Екипа на Finansirane.eu, може да Ви помогне и насочи при избора на подходящ консултант, който да изготви Ваш проект, както и да съдейства за неговото финансиране.
Аватар
Петков
 
Мнения: 154
Регистриран на: 27.01.2010 11:45

Предишна

Назад към Слънчеви (соларни, фотоволтаични) електроцентрали

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта

cron