Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Дискусии на теми, които смятате за интересни и важни.

Модератори: Mateev, Admin

Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот agro » 19.04.2013 01:22

Реших да открия тема за изброяване на конкретни безобразия, срещу които си струва да се бори човек. Води ме убеждението, че неволята на българина е съставна, като многоглавата ламя от приказките. Главите на тази ламя никой юнак не може да отсече изведнъж, но си струва да се секат една по една от не чак толкова юначни, но много на брой знайни и незнайни ентусиасти. И да се надяваме, че новите глави ще израстват по-бавно от вече отсечените. Алинея по алинея, параграф по параграф и наредба по наредба да се отменят чрез конкретни предложения и натиск по всички законни начини. Ще започна с това, което ме накара да се захвана с тази тема - присъединяването ми като потребител към мрежата на ЕРП. Оказа се, че едно такова присъединяване ще ми струва над 20 000 лв. за МТТ 100 kva, при положение,че електропровода 20 kv е залепен отвън за оградата ми. И това още не е сигурно, може и повече да се окаже, ако трябва да платя и право на строеж за кабелното трасе НН до сградата, защото земята на фабричката ми е общинска с отстъпено право на строеж. Едно работещо предприятие все някак си може да си го позволи, но я си представете един начинаещ предприемач, събрал малко пари, заложил имота си за кредит и решил да произвежда нещо - такава сума ще го отчае още в началото. А без трифазен ток почти никакво производство не може да се започне. Питам аз - така ли трябва да бъде и какво какво конкретно и осъществимо предложение могат да направят компетентните по въпроса?
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот solarcenter » 20.04.2013 00:55

Здравейте ...в тон с горния постинг - за да произвеждаме в България керамични плочки , прокарахме 1 км ел трасе за 1000 кVa ... Колко струваше ...? Защо го правихме ? ... Фабриката вече я затворихме ... На турските ни конкуренти им строяха фабриките до ключ от общините , даваха им общински рейсове безплатно да им возят работниците , плащаха им щандовете по изложенията от тяхната Камара ...2003 г една фабричка почна с 2 милиона кв.м , 2005 г правеше 10 милиона , 2009 - 20 милиона ...по 6-7 USD ...можете да сметнете сами !
А в нашето хале е празно и тихо ...! ...Не ,че бяхме некадърни , ..а може би защото почнахме да си даваме парите за кабели и глупости , вместо за изложения в чужбина , или защото от Инспекция по труда идваха да ни тормозят за глупости , в банката лизинга на инсталациите беше на 9-10 % , или защото нито веднъж не дойде помощ , подрепа , нещичко от Община или Държава / а давахме на поне 200 семейства заетост .. / ... Та трудничко е ! ... А всичко може да се произвежда в България .... Ама ако проблемите почват от кабела ...малки са шансовете ! Защото конкурентите не се занимават с подобни битовизми.... , а с R&D, панаири и продажби , оптимизация и организация , подкрепени са от държавите им ... ! ... Луд трябва да си да се занимаваш със старт-ъп производство у нас / освен ако не переш пари , или не си филиал на голяма компания / ....т.е. това за залагането на апартамент , къща и малкото предприятие ...според мен е революционна безвъзвратно отминала романтика от 1997 г , когато започнахме ние ....
solarcenter
 
Мнения: 103
Регистриран на: 14.09.2009 01:28

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот nadzor » 20.04.2013 14:30

Примерът ми е от Закона за опазване на околната среда.
Законът е меко казано безобразен - тромав, нечетивен и неприложим. Няма непосредствено действие, а подлежи на тълкуване.
В ЗООС се предвиждат две процедури за различни производства, замърсяващи околната среда - ОВОС или преценка необходимостта от ОВОС. Конкретния пример е за това, че на ОВОС подлежат пречиствателни станции за отпадъчни води над 150 000 жители, а на преценка необходимостта от ОВОС - всички останали пречиствателни станции. Законът не разграничава пречиствателна станция за населено място от пречиствателно съоръжение за индивидуална сграда.
Та едни мои клиенти, които искат да строят малък семеен хотел 30 легла с локално пречиствателно съоръжение, се отказаха от пречиствателното съоръжение и проектираха сградата на септична яма, за да не правят преценка необходимостта от ОВОС - дълга, сложна и скъпа процедура. Пречиствателното съоръжение беше в комбинация с пластмасов резервоар за условно чиста вода за напояване на имота.
Е, питам се, кое е по-екологично - пречиствателното съоръжение или септичната яма? На кое съоръжение законът дава предимство????
Отделно от това - хотелът ще се строи в урбанизирана територия, която е предназначена за застрояване. Но двете министърки - тая на околната среда и тая на строителството, са решили, че не може общината да прецени какъв е обекта - дали е за ОВОС, за преценка на ОВОС или нито едното, нито другото, а трябва "специалистите" от РИОСВ да преценят. И всички проекти за строителство минават през РИОСВ за становище, вкл. и за индивидуални жилищни сгради в населени места!!! Е вярно, процедурата е безплатна, но е поне три месеца...
Подобна беше историята с ФВЕЦ, когато трябваше да вземат становище от ХЕИ. Понеже таково съоръжение нямаше в техните наредби, се предвиждаше становището да се издаде от Министерство на здравеопазването. Министерството издаде стотици становища и не се сети да промени наредбата за хигиенните отстояния от ФВЕЦ, тоест че няма вредности от работата на ФВЕЦ за жилищната среда.
Изводът според мен: трябва да се намали администрацията, да се увеличат заплатите им, да минат на срочни трудови договори, така че в администрацията да попаднат мислещи хора, които могат да вземат логични и рационални решения, да поемат отговорност за решенията си, а не да четат законите като дявол евенгелието.
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот agro » 20.04.2013 18:12

Ето протокола от втората за тази година проверка във фирмата от „Инспекция по труда“ в частта му за констатираните нарушения. Цитирам го с точките и запетайките, променил съм само имената. Всяка аналогия с Иля Илф и Евгений Петров не е случайна.
1. Работодателят не е определил във вътрешните правила за организация на работната заплата, минимални стойности или диапазони на основните заплати по длъжностни нива, в нарушение на чл. 22, ал. 3, т. 3 от наредба за структурата и организацията на работната заплата (ДВ, бр.9/2007г.).
2. Няма данни работодателят да е осигурил периодични проверки за качествата на използваните от работниците в дружеството лични предпазни средства. С това е нарушен чл. 23, ал. 1 от Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр.46/2001г.).
3. Изпирането, почистването и др. действия по поддържането на личните предпазни средства и работното облекло не са организирани и не са за сметка на работодателя, в нарушение на чл. 19 от Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр.46/2001г.).
4. Работодателят не е определил писмено работните места и видовете работа за които се осигурява работно или униформено облекло, работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло, вида на работното облекло, характеристиките и отличителните знаци, срок на износване, условия за ползване, включително и почистване на работното и/или униформеното облекло. С това е нарушен чл.296, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 5 за оценката на риска, обн. ДВ, бр. 47/1999 г.
5. Работодателят не е извършил замерване на фактора „Осветеност“ по работните места в производственото предприятие (монтажен и механичен участък, дърводелска работилница и двата административни офиса), намиращо се в с. Мечка, Вълчедръмско за установяване съответствието със санитарно-хигиенните изисквания и норми, резултатите от които да се включат към документацията по оценката на риска, съгласно чл. 217, ал. 1 и ал. 3 във вр. С чл. 78, ал. 2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ, обн. ДВ, бр. 47/1999 г.
6. Представена е оценка на риска на „Рога и копита“ ЕООД, утвърдена от управителя на търговското дружество към 20.01.2011г., която не обхваща всички работни места и аспекти на трудовата дейност (оценяване на риска за здравето на работещите при осъществяване на дейността боядисване на метални детайли и готови продукти и извършвания монтаж на готовите изделия, не е оценен риска по работните места в офисите на предприятието, не са отразени и настъпили промени в работното оборудване, изградените аспирационни уредби и ново работно оборудване,) което от своя страна води до невъзможност обективно да се установят всички възможни опасности и рискове (липсват актуални данни от измервания на факторите на работната среда), в нарушение на чл.3 и чл. 10 от Наредба № 5 за оценката на риска, обн. ДВ, бр. 47/1999 г.
7. Не е издадена писмена заповед на работодателя за определяне на лицата, които са оправомощени да управляват ползвания в предприятието мотокар, при изпълнение на товаро-разтоварна дейност, съгласно чл. 9, т. 2 от Наредба № 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електро- и мотокари, обн. ДВ, бр. 112 от 2004 г.
8. Работодателят не е учредил група по условия на труд в „Рога и копита“ ЕООД. С това е нарушен чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 2,, ал. 1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124/1997 г.)
9. Не е извършено обучение на длъжностното лице по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в „Рога и копита“ ЕООД, Остап Бендер, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Нар. № РД-07-2/16.12.2009г.(обн. ДВ 102 от 2009г.) във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове (Обн. ДВ бр. 91 от 5 Август 1998г. изм. – дв, бр. 102 от 2009 г.)

Та тези хора всяка година ме проверяват и все по някоя точка (винаги различна) от предписанията ме глобяват между 1000 и 2000 лева. Тази година реших да съм стриктен и примерно изпълних всички предписания след последното глобяване. За мое най-голямо задоволство се разминах без глоба, въпреки че се наложи няколко дни да подготвяме дружно целия офис поисканите допълнително за представяне документи. Доказвахме с документи платените отпуски и какво ли не още. Като резултат на цялото това старание се размина без глобяване, но изведнъж след две седмици пристигна съвсем нова проверка и горепосочения протокол е от нея. Служителя ми, който го е получил, решил, че има грешка и някой на принципа „копи-пейст“ ни е написал съдържание, предназначено примерно за „Нефтохим“ или „Солвей соди“, а не за скромната наша железарница. Уви, грешка няма. И след внимателния прочит на горецитираното творение веднага се сетих за думите на Остап Бендер: „Лично аз имам четиристотин сравнително честни начина за измъкване на пари“. Като гледам, тези хора имат горе-долу толкова наредби, кодекси и закони за законно измъкване на пари. И вече съжалявам, че не се оставих да ме глобят още през януари, а си губя времето, своето и на половината офис да се подготвям за предстоящата трета проверка, която да констатира как съм изпълнил направените 9 предписания от втората. За тези, които не знаят – за всяко неизпълнено предписание се полага отделна глоба, която никак не е малка, сумите са кошмарно големи. Единственото добро нещо е, че не те глобяват веднага, а ти дават срок да отстраниш констатираните нередности и те глобяват само ако не си го сторил до следващата проверка(напр. след 2 седмици). В тази Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ храним 21 областни дирекции, където според устройствения и правилник на щат са общо 495 души – едно голямо предприятие. И тези хора, не стига, че не произвеждат нищо и харчат парите от бюджета на страната, на всичкото отгоре причиняват загуби на време, пари и нерви и на тези, които са се заели да правят нещо полезно. Като може и без това задължителното застраховане на работниците спокойно да се занимава и с този въпрос. И това е само една, и то от малките, Изпълнителни агенции, Агенции и Държавни агенции, които, без да броя НАП, по мои сметки имат към 40 000 души щатно разписание. И всички те имат тарифи за услугите и глобите и по 400 сравнително законни начина за измъкване на пари.
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот nadzor » 20.04.2013 19:49

И аз смятам като agro, че отношенията работодател-работник трябва да се решават чрез застраховки - депозираш някаква сума за риска "живот" и "здраве" и в случай на иск от страна на работника, щетата се погасява от застрахователя.
И откъде накъде държавата ще извършва синдикална дейност, защото Инспекция по труда върши работата на синдикатите, докато те се занимават с политическа дейност?
И още нещо се питам - къде са уредени щатните бройки на администрацията? Парламентът гласува републикански бюджет и там са прикрити разходите за администрация, но това като брой агенции и брой на работещите в агенциите никога не стига до нашето знание. Ето това е нещо, което следва да се решава на референдум. В Белгия нормативът за местна администрация е 1 човек на 1000 човека, а при нас е горе-долу 1 на 200 човека. Само за местна администрация. Без да брим държавна администрация, учители, доктори, армия, полиция, всякакви агенции и т.н. Как още издържаме?
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот agro » 21.04.2013 00:14

nadzor написа:отношенията работодател-работник трябва да се решават чрез застраховки - депозираш някаква сума за риска "живот" и "здраве" и в случай на иск от страна на работника, щетата се погасява от застрахователя.

Въпросния застраховател много добре ще си направи сметката каква сума да поиска от работодател, който излага на риск работниците си. И работодателя веднага ще си направи сметката струва ли си да не полага грижа за здравето на работника и колко ще му струва такава "икономия". И всичко ще си дойде на мястото, без да се налага да хрантутим 500 души паразитна администрация.
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот lz1wvm » 21.04.2013 07:45

Може би преди по-вече от 10 години,дойдоха Французи да споделят опит за евентуална реформа в сферата на БДЖ.Хората дойдоха с програма,и една камара папки.В крайна сметка се установи,че трябва да има 10 процентно съкращение на администрацията.Сгънаха си папките и тръгнаха.След 6 месеца дойдоха да проверят,до къде е стигнала реформата.Имаше съкращения,но бяха подкарали чистачките на влаковете.След като видяха каква е работата,Французите си сгънаха папките,кръгом,и дим да ги няма.
И от тогава частни фирми чистят влаковете.Чистачките са същите,но вече работят за фирми,които са на по големите началници,управляващи нашето БДЖ,и така по-вече от 10 години...да има някой осъден...няма.Ама те Французите са виновни беее.
99%RX........1%TX
lz1wvm
 
Мнения: 1262
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот Pyramid » 21.04.2013 13:25

Е, кое ни е наред на нас, че БДЖ-то да е?
Иначе, по темата... не е ли по-добре, да се борим ЗА нещо? Струва ми се, позитивизмът е по-градивен, затова, се надявам, и да е по-резултатен.
Затова, аз з акакво бих се борил:
-За ПРОСТИ отношения
-За ЦЯЛОСТНИ решения
-За заинтересованост от успеха, а не от провалянето на делата и на другите граждани.
-За по-малко и по-лека бюрокрация,
-За достъпност на съдебната система
-За коректност на Държавата в лицето на патентните власти
и др. и др. и др...
...и те така те.
-Нещо такова. :alien:
Не се нахвърляйте в/у ми с ножове и вилици.
Проявете въображение, вземете и сол.
P.S.
И най-сладката мушмула е била зверски тръпчива преди това.
Pyramid
 
Мнения: 302
Регистриран на: 07.10.2007 21:30

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот lz1wvm » 21.04.2013 17:35

БраТчет(LZ2BL),ако си решил да даваш политически решения,вземи се поучи от някой политик.Имаш само 6 точки с обещания.
и др. и др. и др...
...и те така те.

Един некадърен политик,щеше да измисли поне 66 обещания.
А и ако прочетеш форума по-подробно,ще видиш че тези обещания са разисквани и споделяни от съфорумците,в други теми.Дори има спорове в тези теми,от които аз не разбирам....и за това си гледам жиците. :D
73.
99%RX........1%TX
lz1wvm
 
Мнения: 1262
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот agro » 21.04.2013 20:18

След 2-3 дни, като се прибера, обещавам да напиша достъпните от нет-а данни за броя агенции /изпълнителни, главни, държавни, национални и т.н./, както и щатната бройка на служителите им. Когато се захванах да ги издиря преди месец, резултата надмина всички мои очаквания. За моя голяма изненада има дори Изпълнителна агенция военни клубове и военнопочивно дело. И всичките си имат тарифи за услугите, които ни предоставят. Загледах се в една от най-впечатляващите тарифи - тази на Изпълнителна агенция по лекарствата. След като я прочетох, разбрах защо някои лекарства въобще липсват на българския пазар, а други са по-скъпи, отколкото в Испания например. Следва продължение.
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот Pyramid » 21.04.2013 21:33

lz1wvm написа:БраТчет(LZ2BL),ако си решил да даваш политически решения,вземи се поучи от някой политик.Имаш само 6 точки с обещания.
и др. и др. и др...
...и те така те.

Един некадърен политик,щеше да измисли поне 66 обещания.
А и ако прочетеш форума по-подробно,ще видиш че тези обещания са разисквани и споделяни от съфорумците,в други теми.Дори има спорове в тези теми,от които аз не разбирам....и за това си гледам жиците. :D
73.

Ако взема ТУК да коментирам /отново/ писано от мен в политическата сфера, рискувам да си разваля отношенията с г-н Матеев. Обещах му и няма повече линкове да пускам, нито обещания :cyclops: . Но, виж, след като знаеш кой съм, може да намериш групата където е, поканен си.

-Ето, човек да иска да стори нещо полезно, а на пътя му да се окажат добрите отношения с админа. Иде ми да се захапя за...сещате се.
Иначе, още, бих се борил за прости /ама НАИСТИНА, ПРОСТИ!/ процедури по еврофинансирането, да речем. Ето на, онзи ден /Петък, 19-ти Април/ разбрах, колко ... тегава може да бъде /още, извън досегашната година и горница чякане/ една такава бюрократична последователност: Оказва се, че плащане можело да бъде спряно поради...бъг във файловете, съдържащи логото на знамето на ЕС /онова, синьото със жълтите звездички/. Как не въртях и суках принтера си-не желае да отпечата само този велик символ, а, видите ли, ЕС :т.е. една изпълнителна агенция към българското МИЕТ/ плащало субсидията и, ако го било нямало, някак "така" можело да съм заявял плащане от друго място и то /Другото място!?!/ да ми изплати едни пачки и, след това, ако още и МИЕТ ги било изплатяло, да съм ощетял Държавния бюджет и този на ЕС. Странно, нали? Е, наложи се да изтегля допълнително лого от папките с файлове от сайта на оперативната /ни/ програма, докато бъгът бъде неутрализиран и флагчето, 20х15 мм -напечатано. така, установих, че 3 км.см мастило струват...9000 /ДЕВЕТ ХИЛЯДИ!/ лева.
Та, да се борим още, и аз вече не знам, за какво. :drunken:
Не се нахвърляйте в/у ми с ножове и вилици.
Проявете въображение, вземете и сол.
P.S.
И най-сладката мушмула е била зверски тръпчива преди това.
Pyramid
 
Мнения: 302
Регистриран на: 07.10.2007 21:30

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот Lupus » 21.04.2013 23:08

От както ЕС поведе борба срещу кривите краставици спрях да го уважавам!
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот Pyramid » 22.04.2013 09:09

Да, 'баси. И мойта кластавица да е крива, и мен да ме обиждат, аз също ще се запротивя. И какви са само непоследователни: Вместо да се борят ЗА прави краставици, хукнали да натискат ПРОТИВ кривите... Създава се впечатление, че си нямат сериозни проблеми за решаване, и започват дискриминация по цвят на косите, дължина на ушите и т.н.
Та, ето ни още една кауза: ЗА кривите краставици. Тоест, За правото на различност. За правото на мутация, така да се каже. Защото, ТЯ Е еволюцията, ТЯ Е естественият отбор и тя дава новите, работещи решения в новите условия.
И за икономическа обосновка на приоритетите - също.
Например, за стимули на раждаемостта.
Защото, тези хора пораждат продукт,
Тези хора купуват продукт и т.н.
Обаче, не виждам знаци в тази насока нещо, а ние се топим. Тъжно, много тъжно. :?
Не се нахвърляйте в/у ми с ножове и вилици.
Проявете въображение, вземете и сол.
P.S.
И най-сладката мушмула е била зверски тръпчива преди това.
Pyramid
 
Мнения: 302
Регистриран на: 07.10.2007 21:30

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот agro » 23.04.2013 23:02

Списък на агенциите и щатния им състав по данни от публикуваните устройствени правилници. Без претенции за точност, някои от данните може да са вече остарели. Записал съм само тези, които се именуват някакъв вид агенция. Още поне толкова има под името комисии, комитети, институти, съвети и прочее към министерствата. Може по-нататък и тях да ги опиша. Но и така е ясно колко народ храним само в тези структури, а те са само една много мъничка част от администрацията ни.

1. А Митници – 3337
2. А За икономически анализи и прогнози – 65
3. А По вписванията – 522
4. А За приватизация и следприватизационен контрол – 105
5. А Ядрено регулиране – 114
6. А По геодезия, картография и кадастър – 345
7. А По обществени поръчки – 75
8. А За държавна финансова инспекция – 166
9. А За социално подпомагане – 5790
10. А За държавни вземания - ???
11. А За устойчиво енергийно развитие – 70
12. А За хората с увреждания – 24
13. А Бюро за финансово разузнаване – 36
14. А Пътна инфраструктура - 1534
15. ИА Автомобилна администрация - 586
16. ИА Проучване и поддържане на р. Дунав - 130
17. ИА Медицински одит - 50
18. ИА По трансплантация - 30
19. ИА По рибарство и аквакултури – 299
20. ИА По горите – 155
21. ИА По околната среда – 466
22. ИА Морска администрация – 296
23. ИА Борба с градушките – 598
24. ИА Главна инспекция по труда – 495
25. ИА По лекарствата – 172
26. ИА Пътища – 2602
27. ИА По лозата и виното – 91
28. ИА По селекция и репродукция в животновъдството – 162
29. ИА Електронни съобщителни мрежи и информационни системи – 598
30. ИА Българска служба за акредитация – 25
31. ИА Военни клубове ивоеннопочивно дело – 511
32. ИА Национален филмов център – 14
33. ИА Железопътна администрация – 45
34. ИА За насърчаване на малките и средните предприятия – 55
35. ИА Медицински инспекторат – 50
36. ИА По хидромелиорации – 100
37. ИА Одит на средствата от ЕС към министъра на финансите -61
38. ИА По заетостта – 2396
39. ИА Сортоизпитване, апробация и контрол – 189
40. ИА По околна среда – 391
41. НА По приходите – 8300
42. НА За професионално образование и обучение – 21
43. ДА За закрила на детето – 73
44. ДА Архиви – 397
45. ДА За българите в чужбина – 25
46. ДА За държавен резерв и военновременни запаси – 593
47. ДА За бежанците – 133
48. ДА За метрологичен и технически надзор – 381
49. ДА По туризъм -65
50. ДА За младежта и спорта – 292
51. БА За инвестиции – 34
52. БА За безопасност на храните – 2998

А –агенция, Д – държавна, И – изпълнителна, Б – българска, Н - национална

Другия път ще ви разкажа какво ми обясниха работещи в сферата на лекарствата за ИА по лекарствата и нейните тарифи.
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Неволите на един българин или срещу какво да се борим

Мнениеот Pyramid » 24.04.2013 09:14

"Агенция" - това звучи гордо. Съответно, който работи в Агенция, е Агент.
- Страна на Агентите. :cyclops:
Прочее, те уж са направени, тези Агенции, да ни служат. Та, халал да са им и заплати, и работни места, ако ни улесняват, вместо да ни затрудняват житието-битието. Въпреки, че се чудя, какъв го дървят Агенции от вида на № 11, № 26, 21, 40 и т.н. И що дублиране на функции и пресичане на обекти си имат... Нали е доказано от Практиката: Колкото една система е по-сложна, толкова повече може да се счупи, да я ева. :roll:
Не се нахвърляйте в/у ми с ножове и вилици.
Проявете въображение, вземете и сол.
P.S.
И най-сладката мушмула е била зверски тръпчива преди това.
Pyramid
 
Мнения: 302
Регистриран на: 07.10.2007 21:30

Следваща

Назад към Свободни теми и дискусии

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron