ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Дискусии на теми, които смятате за интересни и важни.

Модератори: Mateev, Admin

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот Блудният син » 05.09.2014 10:17

Преди да прилагаме лечение, следва :
1. Да уточним, дали наистина става дума за болест, за форсмажор или за друго и да уточним диагнозата.
2. Да проверим, има ли действащо лекарство от досега прилаганите.
3. Ако да, прилагаме. Ако не,
4. Търсим друго,
5. Изпробваме върху животни,
6. Изпробваме върху хора,
7. Сертифицираме
и т.н.

Затова, първо, ще задам някои въпроси. Свои отговори за тях аз имам но, нека всеки сам да отговори за себе си, преди да продължи агресивно напред.

1. Спомняте ли си последните години такава без обществени протести по един или друг повод?
2. Спомняте ли си тези протести да са решили проблема?
3. Какви решения си спомняте?
а) оставки
б) персонални промени
в) законодателни промени - толкова дълбоки, че да решат проблема, без да създават нов?
г) парламентарни/правителствени решения, веднъж завинаги, изчистили язвата?
д) и др.
4. Ако са настанали персонални промени в тогавашната изпълнителна, съдебна и др.власт, това попречи ли проблемът да се прояви в последствие /отново/ ?
5. Ако са наложени от управляващите някакви мерки, как ви се отразиха на живота, бизнеса, инвестициите, удоволствието, в крайна сметка?
6. Колко случаи познавате на миграция вътре в парламента или извън него, от една партия в друга, от едно "гражданско движение" в друго, от услуга на едни господари, към други такива и т.н.?
7. Не беше ли изборният кодекс най-често преправяният закон ?
8. А тези редовни поправки...те дали наистина измениха живота ви към по-добро?
Вярвате ли на такива хора? Или вярвате че, ако им повярвате /отново?/ те ще ви...оправят?
НЕ НИ ЛИ "ОПРАВЯХА" ПРЕКАЛЕНО МНОГО ДОСЕГА?
и...Не е ли корупцията, в крайна сметка, тази, която ни влачи надолу?
9. Вярвате ли, че ако една партия, в състав еди-кой-си смени друга но, еди-кой-си се премести в нея и пак се намърда във властта, тази сила ще е способна да ви реши проблемите?
10. А вярвате ли, че човек, веднъж докопал се до благинки, ако нямате контрол над него /тоест, да го държите за ... шията някак/, сам, щото така се налагало от нуждите на вас конкретно, на обществото и т.н., ще вземе сам да предложи и проведе действащи, радикални действия тъй, щото да ви служи на вас?
11. Помага ли ви или, по-скоро, ви пречи, обърква, забавя, източва средства, противоречи си, създава предпоставки за нови и нови проблеми родното законодателство? И Кой ги пише тези закони, дето така ни "помагат"? Вие ли? Г-н Матеев? Или аз?
12. И каква мотивация ще има пишещият и гласуващ тези безобразия, след като
а) сме го дарили с имунитет при влизане във властта,
б) е спрял да отговаря пред нас като пред избиратели и нямаме лост за въздействие?
в) след като, дори да съществува потенциална законова мярка, която да урегулира въпроса, трябва ТОЙ да я гласува...в свой ущърб?
13. Мислите ли че, дори и да стане /което, лично аз, подкрепям/ избирателната система мажоритарна, примерно, или намалим броя на депутатите, или и двете, ако ние, като техен работодател, продължим първо да им даваме властта /ЦЯЛАТА, ЗА МАНДАТ НАПРЕД, БЕЗ ГАРАНЦИИ/ а чак после искаме, протестираме, скачаме, самозапалваме се и др. отчаяни актове...
14. Де факто, след отговорите на горните въпроси, ДАЛИ МОДЕЛЪТ НЕ СЕ Е ИЗЧЕРПАЛ?
15. И мислите ли, че нещо ще се промени към добро, следвайки сбъркан модел?
МИСЛИТЕ ЛИ?
ИЛИ ВЯРВАТЕ?
РАЗГРАНИЧАВАТЕ ЛИ МНЕНИЕТО ОТ ФАКТИТЕ?
И кое остава след нас, мнения или факти?

И на какво отгоре продължавате да храните такива вярвания?
Млади ли сте? /поправимо, с годините, ще остареете/
Наивни ли сте?
Малко ли неща сте видели?
Или, пусто много сладко приказват?


Е, аз НЕ ВЯРВАМ.
Защото,
1. Властта корумпира. Копурционният натиск е много силен, изкушенията са големи, последствия /тежки/ не се очертават
2. Скромно виждане но, системата е прекрасно настроена за самовъзпроизводство. Дори след оставки, идват други хора, които се включват в същите групи, връзки, схеми и ... абе, знаете, какво следва.
3. Дори и да влезе умен /глупави политици са рядкост/ и читав човек, ако ние, КАТО ИЗБИРАТЕЛИ, не можем да му окажем въздействие /дори и да го защитим/ най-малкото, системата се старае да му наложи контрол - да го компрометира, хване на калъп с чуждо гадже, да го очисти, дори или /най-безобидното/, просто, да го изолира.
4. Наличието на вратички за измъкване създава - а много пъти, тарикатите се и възползват - възможности за избягване на отговорност и демотивира.
и др.
Та, как аз виждам лекарството:
1. Масово /чрез медии - обществени или частни, както например, този сайт -в разговори, интервюта и др. ПО ВСЯКАКЪВ начин/ акцентираме върху тези прости факти
2. Приканваме своите кандидат-депутати /дори, след това, в местните органи/ да подпишат една декларация (текста прилагам по-долу). Обясняваме им че,
а)Така ще станат много по-разпознаваеми. Гражданите искат не толкова някой, живеещ в откъснат от реалностите и бита им свят "да ги управлява", а някой, с когото са в тясно взаимодействие, на когото са предоставили, иначе, широки привилегии и комуто плащат заплата с данъците си, ДА ИМ СЛУЖИ.
б) Всъщност, не се борим срещу техните привилегии. Щом ни служат, да ги ползват.
в) Следствието - при неоснователни хули и клевети - е тяхна първа защитна линия и, който е чист, следствието го доказва а, без факти за неродности, те не могат да бъдат отзовавани.
3. ДАВАМЕ МАКСИМАЛНА ГЛАСНОСТ: Приканваме, агитираме и т.н. по всички канали останалата общественост при изборите да се оглежда и, ако кандидатът НЯМА подписана подобна декларация, независимо от коя партия е, ДА НЕ ГЛАСУВА ЗА НЕГО. И /или и/ при преференциално гласуване, да го остави в последните места. Щом можа народът да иде до София да протестира, точно това ли ще ни спре? И нека, ако, след това, подпишат от повече партии, гражданинът /едва тогава!/ да предпочете от своите.
Защо?
Защото, не подписвайки, увъртайки, избягвайки да поемат тази отговорност, кандидатите:
1. Де факто, ни информират за намеренията си към момента, когато вече бъдат избрани.
2. Де факто, ни информират:
а) Че имат нерегламентирани зависимости и влияния, с които /могат да ги/ държат и контролират други сили и фактори, извън тези, които ги избират.
б) Намеренията им включват /бъдещи/ нерегламентирани контакти и влияния. Тоест, имат корупционна нагласа.
в) Че ги е страх.
г)Че са слаби.
д)Че влизат, за да служат някому за бушони, маши и т.н.
Накратко, че нещата не са чисти и тези хора в даденмомент ще ни подведат, допускайки да бъдат отклонени от изпълняване задълженията си към нас, техните избиратели. В чужда полза, естествено.
С тази декларация, ние ФИЛТРИРАМЕ, ОКАЗВАМЕ ВХОДЯЩ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ.
Защото, права е пословицата: От пръдня боя НЕ СТАВА.

Ето я и декларацията:

До председателя на
Централната Избирателна Комисия
И председателя на Народното Събрание
ДЕКЛАРАЦИЯ
от ………………………./ЕГН …………………….
кандидат за народен представител от …………………..…избирателен район
Долуподписаният ………………………………………………………………..,
/ име, презиме, фамилия /
Като приемам издигането на своята кандидатура за народен представител,
намирайки се в здрав ум и пълно съзнание,

НЕОТМЕНИМО, ДЕКЛАРИРАМ

Бъда ли избран за тази висока длъжност:

1. Предварително и перманентно се отказвам от депутатски имунитет и давам съгласие за разследване и наказателно преследване.
2. Приемам за достатъчни за своето отзоваване от длъжността събрани 10 до 20 /десет до двадесет, по избор на кандидата но, не повече/ процента подписи измежду всички избиратели в своя избирателен район в случай на доказани, съгласно т.1:
• Факти на конфликт на интереси
• Факти на корупция
• Факти на злоупотреба или бездействие с власт
• Факти на погазване на човешките права и личното достойнство на български граждани
• Отклоняване от изпълнение на задълженията си като народен представител

3. Призовавам Народното Събрание да прекрати моите пълномощия, а ЦИК - да посочи за заемане на освободеното от мен място следващия по брой подадени на изборите гласове кандидат, независимо, от коя политическа сила е издигнат.

Дата: ………../2014год/
гр./с. …………………..
Декларирал :………………
/………. …………..………../
трите имена, подпис

Та, тази декларация, трябва да бъде:
1. Нотариално заверена, /подпис на кандидата, на нотариуса, печат и т.н./
2. Оригиналът-изпратен с обратна разписка до ЦИК
3. Ксерокопие от декларацията, заедно с това от обратната разписка, че е пристигнала и приета в ЦИК, да се приложи към нея и тя да се разлепи, заедно с останалите нагледни материали из града.

Със сигурност, няма да е лесно. От години, я избягват.
И сигурно, има тънки моменти.
Обаче...

Обаче, ТОВА е, което:
1. Ние можем да направим СЕГА.
2. НЕЩО, КОЕТО ЗАВИСИ ОТ НАС. Не да слушаме обещания, да делегираме права, да накичим с имунитет /сякаш сме болест?!?/ а после, да искаме, да настояваме, да протестираме.
СЕГА. ВЕДНАГА.ОТ НАС. БЕЗ ДА ЧАКАМЕ НЯКОЙ ДА БЛАГОВОЛИ.

Със сигурност,
1.Ще бъде заобиколена от мнозина.
2.Евентуално, върху влязъл с декларация кандидат ще бъде оказан натиск да се оттегли и дори да бъде отзован. Някъде, номерът може и да мине. 3.Някои може да бъдат дадени на следствието и, - забележете, АКО са сгазили лука - декларацията да се приложи и те да бъдат отзовани. ПРИ ДНЕШНИТЕ ЗАКОНИ.
4. И, сигурно, ще има и слаби места. За жалост, съвсем съвършено решение няма.

Вярвам обаче, че трябва да опитаме.

1. Горните ... моменти ще покажат, че системата работи.
2. И следващият път, повече кандидати ще влязат по ТОЗИ начин.
3. Така,Стъпка по стъпка, избори след избори, порядъчността ще надделее.
Нито ще е лесно, нито ще стане бързо. Ама дали си заслужава нервите и разходите всяка "промяна", дори въведена със сила, ако не промени начина на взаимодействие в страната?
4.И ЩО ЗА "ПРОМЯНА" Е ТАКАВА, КОЯТО ОСТАВЯ СЪЩИНАТА НЕПРОМЕНЕНА?

МОДЕЛЪТ Е, който ни проваля. Ако ще, един по един, да сме и идеални, работим ли по сгрешен модел и контролира ли ни корупцията, животът, бизнесът, всичко се изкривява, става бедно, неустойчиво /с изкл. на самоподдържащата се корупция/. И ни носи и ще ни носи нови нерви, проблеми, загуби.

Да действаме.

P.S.
НЕ СЕ КАНДИДАТИРАМ ЗА НИКЪДЕ. СПОКО. КОЙТО И ДА СЪМ
Умният дава правилни отговори. Мъдрият задава правилните въпроси.
Блудният син
 
Мнения: 366
Регистриран на: 11.06.2014 23:08

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот Блудният син » 05.09.2014 11:36

Важен индикатор е самият факт: Дали се или не се ангажира кандидатът. И показва определени качества. Каквито и да са, ситото отсява /във висока степен/ сено от плява. А за останалите хубави пожелателни неща, които са предлагани в общественото пространство преди това - защото, наистина са много - отговорете си, кои точно преминаха през парламента, кои точно бяха утвърдени, кои не бяха опорочени и какво от това, че са предложени, все пак? Колко живота трябва да изживеем, по тази пожелателна логика, когато нямаме контрол, за да се случи нещо наистина хубаво, за да се оправи страната ни?
-референдуми?
-"обществени съвети"? /съветизация/
-"промяна на избирателната система"?
-КАКВО НЕ ОПОРОЧИХА?
Умният дава правилни отговори. Мъдрият задава правилните въпроси.
Блудният син
 
Мнения: 366
Регистриран на: 11.06.2014 23:08

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот petyostoev » 05.09.2014 11:40

Да,това е добър подход за пресяване на кандидатите.Да видим дали някой от кандидатите ще го направи.А пък после дано да има и други последователи.
petyostoev
 
Мнения: 1770
Регистриран на: 30.04.2008 22:10
Местоположение: Плевен

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот Блудният син » 05.09.2014 11:45

Следва да популяризираме. И да говорим с хората. Щото лекарството трябва да се инжектира венозно. :wink:
Умният дава правилни отговори. Мъдрият задава правилните въпроси.
Блудният син
 
Мнения: 366
Регистриран на: 11.06.2014 23:08

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот petyostoev » 05.09.2014 11:53

"Борисов събира във Facebook идеи за бъдещото управление"

http://offnews.bg/news/%D0%9F%D0%BE%D0% ... 84729.html

Една идея - да се започне с горния линк.
petyostoev
 
Мнения: 1770
Регистриран на: 30.04.2008 22:10
Местоположение: Плевен

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот Блудният син » 05.09.2014 12:04

При по-предните парламентарни избори също прокламирах тази идея. Борисов е стигнал по някакъв начин до нея и най-нагло /но, с опорочаване/ я изкопира, като /ако се вярва на медиите/ накара сови хора да подпишат някаква декларацийка - забележете, КЪМ НЕГО! - и, буквално на втория ден, лично отзова свой депутат, ако не се лъжа, във Варна. Избраха момчето много хиляди българи- щото са гласували за него - но, Борисов, най-нагло, се самопостави над тях /избирателите/ и, за някаква песен, сне /без законово право за това!/ законно избран народен представител.

Та, точно Борисов НЕ Е човек, комуто аз вярвам. Каквото и да му се предложи, може да го опорочи.

НЕ МОЖЕ някой - па, ако ще, сам да е редил листите - да вади от парламента другиго, когото са избрали хиляди граждани.
НЕ МОЖЕ И НЕ БИВА.


Обаче, аз - признавам, БЯХ поддръжник на бсп - бих гласувал и за гербер, стига да подпише и аз се убедя, какво точно е подписал.

-Друг въпрос, дали ще му стиска ...
Умният дава правилни отговори. Мъдрият задава правилните въпроси.
Блудният син
 
Мнения: 366
Регистриран на: 11.06.2014 23:08

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот fu4ko » 05.09.2014 14:44

Г-н Несторов,мисля,че тази тема не и е мястото тук.Иначе евала за размислите и страстите.Колкото до видеото от подписа Ви не знам само при мен ли се разминава говора с картината?Ако не е само при мен това е доста несериозно от ваша страна.
fu4ko
 
Мнения: 236
Регистриран на: 13.02.2012 13:59
Местоположение: област Враца(Дет гарга не каца)

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот Блудният син » 05.09.2014 15:40

Сложих я в "свободни теми и дискусии", за да угодя на критическия ви подход и да не размивам други теми, така да бъде. Виж, качеството на звука е ... абе, кофти е първите няколко минути, ама колкото-толкова. Имам си и други грижи. Не се кандидатирам за нищо, искам промяна. Само че, истинска.
Умният дава правилни отговори. Мъдрият задава правилните въпроси.
Блудният син
 
Мнения: 366
Регистриран на: 11.06.2014 23:08

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот fu4ko » 05.09.2014 17:29

Имам в предвид,че това не е политически форум.И картината не е добре.Трябвало е да изпипате нещата по професионално.Колкото до истинската промяна,не сте единствен,който я иска.
fu4ko
 
Мнения: 236
Регистриран на: 13.02.2012 13:59
Местоположение: област Враца(Дет гарга не каца)

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот Блудният син » 05.09.2014 20:04

И картина, и звук, колкото-толкова. Ако толкова те тормозят, занимавай се с мода. За мен е важен принципът. Досега, всички други се провалят.
Умният дава правилни отговори. Мъдрият задава правилните въпроси.
Блудният син
 
Мнения: 366
Регистриран на: 11.06.2014 23:08

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот fu4ko » 05.09.2014 21:46

Как колкото толкова!Едвам се разбира какво искаш,как искаш да те разбере някой какво искаш да кажеш.Модата е добър бизнес.Ще го имам в предвид.
fu4ko
 
Мнения: 236
Регистриран на: 13.02.2012 13:59
Местоположение: област Враца(Дет гарга не каца)

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот Блудният син » 05.09.2014 21:54

Е, добре де. В третия клип звукът е в пъти по-силен и четлив. А за модата - пожънете успех, па почерпете. :D
Умният дава правилни отговори. Мъдрият задава правилните въпроси.
Блудният син
 
Мнения: 366
Регистриран на: 11.06.2014 23:08

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот fu4ko » 06.09.2014 09:11

Ще почерпя!На някоя чужда сватба
fu4ko
 
Мнения: 236
Регистриран на: 13.02.2012 13:59
Местоположение: област Враца(Дет гарга не каца)

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот fu4ko » 07.09.2014 08:33

Имаш дар-слово.Само за парламента си
fu4ko
 
Мнения: 236
Регистриран на: 13.02.2012 13:59
Местоположение: област Враца(Дет гарга не каца)

Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО

Мнениеот Блудният син » 07.09.2014 19:09

Дали ще повярваш не знам но, единственото, което искам, е да живеем в нормална страна.
Сега, да отчета малко дейност :wink: : Преди 5 мин напечатахи раздадох за лепене първите позиви :bom: Следваща стъпка-хващане на гората :mrgreen:
Умният дава правилни отговори. Мъдрият задава правилните въпроси.
Блудният син
 
Мнения: 366
Регистриран на: 11.06.2014 23:08

Следваща

Назад към Свободни теми и дискусии

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта