Страница 1 от 1

Годишно Общо събрание на БСА 11.07.2020г.

МнениеПубликувано на: 09.06.2020 16:36
от Vandal
Управителният съвет на Сдружение „Българска соларна асоциация”, на основание чл. 23-26 от Устава и Решение от 08.06.2020 г., свиква годишно Общо събрание, което ще се проведе на 11.07.2020 г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет;

2. Промени в Устава, при предложения за такива;

3. Приемане на стратегия и бюджет за дейността на сдружението;

4. Приемане на нови членове;

5. Разни.

Поканени са всички членове на Българската соларна асоциация да вземат участие в годишното Общо събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00ч на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

В деня на събранието, в случай, че не присъства законен представител на търговското дружество - член на БСА, участникът следва да представи пълномощно, заверено с подпис от законния представител/представители и печат на дружеството (не е нужна нотариална заверка).

08.06. 2020 г.

Председател на Управителния съвет
Малинка Николова

http://bsa.bg/news/show/godishno-obscho ... iatsiya--1

Re: Годишно Общо събрание на БСА 11.07.2020г.

МнениеПубликувано на: 12.06.2020 09:31
от Mateev
Няма ли законов начин да направим събранието посредством конферентна връзка с някоя програма? Например CISCO WEBEX. Откакто започна епидемията, всички срещи по работни групи в МЗХ ги правим именно с конферентна връзка.

Коронавируса отново се завръща като втора вълна, която този път ще бъде още по-силна от предишната. Има голяма вероятност събранието да се случи точно в дните около пика с по 200-300 новозаразени на ден.

Аз предлагам да си остане датата и часа, но събранието да се извърши посредством WEB конферентна връзка. Така ще има доста повече участници, иначе рискуваме в Габрово да дойдат само членовете на управителния съвет. Доколкото знам от закона за извънредната ситуация, докато тя е валидна, това е допустимо и не нарушаваме устава и ЗЮЛНЦ.

Re: Годишно Общо събрание на БСА 11.07.2020г.

МнениеПубликувано на: 17.06.2020 10:44
от Vandal
Ами в разговор с другите останахме с впечатление, че хората искат да се видим на живо.
Ако пандемията наистина се разпространи, ще я направим онлайн.
Да изчакаме до края на месеца и ще решим. Влез пак във ФВ да поговорим.

Re: Годишно Общо събрание на БСА 11.07.2020г.

МнениеПубликувано на: 17.06.2020 23:11
от Mateev
Защо не си инсталирате CISCO WEBEX и да направим пробна конферентна връзка на управителния съвет. Ще стане по-бързо и по-готино отколкото да си чатим часове наред.

Re: Годишно Общо събрание на БСА 11.07.2020г.

МнениеПубликувано на: 22.06.2020 15:06
от Vandal
И по Viber става. Така направихме последния път.
Няма проблем да използваме и друга платформа.