Външно присъединяване

Проблеми при присъединяването и узаконяването на централи, използващи енергията на Възобновяемите Енергийни Източници.

Модератори: Mateev, Admin

Re: Външно присъединяване

Мнениеот nadzor » 17.03.2012 13:33

За стълба няма проблем. Нещата са уредени в Наредба № 16 за сервитутите - чл. 14 ал. 2. Собственик на имота може да е общината, но титуляр на сервитутното право е ЕОН, на който е съществуващото трасе 20 кV. Съгласно чл. 14 ал. 2 титулярът може да даде право на друг да ползва сервитута, което е направено със съгласуването на проекта. Един път да има полза от някакво съгласуване.
Друг е въпроса обаче с вашето кабелно трасе от централата до присъединяването към 20 кV на ЕОН. Със строителното разрешение не се уреждат правата на собственост и сервитути на това трасе. Централата ви е 3-та категория и ще се приема на държавна приемателна комисия и тия неща трябва да се решат предварително, защото на комисията ще имате проблем.
Има два варианта по принцип:
1. Трасето минава през улична мрежа в регулацията на населено място - Въпросът се решава със Заповед на кмета на Общината по чл. 193 ал. 4 от ЗУТ;
2. Трасето минава през земеделски и горски земи. Правилното по закон решение е: Прави се парцеларен план, за да се установи през какви имоти се преминава и каква площ от тях ще бъде засегната със сервитутната ивица, за да се плати обезщетение на собствениците. Парцеларният план се съгласува къде ли не. Следва одобряване на парцеларния план с дълги срокове за уведомяване на заинтересовани собственици. Сключват се договори със собствениците на засегнатите имоти. Ако има общински имот, трябва да има решение на Общинския съвет за учредяване на сервитут. Следва договор с кмета или заповед по чл. 193 ал. 4. Това е законния начин. А по-бързия начин през общински имот е заповед на кмета по чл. 193 ал. 4 при по-добронамерени общини. По принцип решението за предоставяне на право на сервитут трябва да се вземе от Общинския съвет, защото се предоставя ограничено вещно право и се влошава начина на ползване на имота.
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Външно присъединяване

Мнениеот PVTricity » 17.03.2012 18:18

Много благодаря за изчерпателния отговор. И аз се надявах да минем по този член от наредна 16. За трасето имаме заповед и договор с общината. Благодаря!
PVTricity
 
Мнения: 16
Регистриран на: 20.06.2011 14:46

Re: Външно присъединяване

Мнениеот BLOT » 26.03.2012 12:05

Надзоре, и вотрия път не мина с архитекта. Трета категория било и това е. Ако било по- кратко разстоянието (стълб на границата н аимота) можело, ама тъй като ще копая 100тина метра, не:(
BLOT
 
Мнения: 149
Регистриран на: 10.01.2011 10:20

Re: Външно присъединяване

Мнениеот nadzor » 26.03.2012 14:21

Ех, тия гл. архитекти. Те са като ЕРД, държава в държавата.
Няма значение колко е дълго трасето. Обектът се определя от собствеността. А конкретно в случая има значение къде е границата на собственост между собственика на централата и ЕРД, тоест къде е електромера.
Има два варианта:
1. Електромерът е на трафопоста, тогава цялата кабелна линия е собственост на собственика на централата и двата подобекта (кабелна линия и централа) са един цял обект, който е V- категория.
2. Електромерът е пред имота, тогава кабелната линия от електромера до трафопоста е собственост на ЕРД, това е част от електроразпределителната мрежа, наистина е ІІІ категория, но строителното разрешение трябва да се издаде на ЕРД.

Предполагам, че Вашия случай е І вариант.

Има тълкувателни писма на МРРБ и на ДНСК по този въпрос.
Прилагам писмото от ДНСК, не е много четивно, защото се сдобиваме с тях като апокрифна литература.
El Sgradni otklonenia.doc
(511 KiB) 770 пъти


Писмото от МРРБ е с изх. № ІV-3240-01-157/10.03.2004 г. Може да се опитате да го изискате от Вашата Регионална ДНСК.
Успех!
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Външно присъединяване

Мнениеот agro » 26.04.2013 23:16

Има и един трети вариант - стълб и електропровод 20 кв на границата на имота, одобрен за присъединяване от ЕРП-то, МТТ на стълба 20 кв и кабелна линия от МТТ до ГРТ на имота, подземно напряко през парцела, който е общинска собственост с отстъпено право на строеж за сградата. Ще иска ли общината да се доплаща право на преминаване/или отстъпено право на строеж/ за кабелното трасе НН през парцела и ако да - каква площ се полага за прокарване на кабел НН.
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Външно присъединяване

Мнениеот agro » 26.04.2013 23:24

Още един въпрос към сведущите по темата соларни централи: сега, в момента ми на искане за присъединяване на нов потребител към мрежата на ЕРП и на етап проектиране на това присъединяване с МТТ 100 ква, следва ли някаква специфична постъпка, която трябва в момента да направя с оглед по-безпроблемно присъединяване на бъдеща ФЕЦ след време?
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Външно присъединяване

Мнениеот nadzor » 27.04.2013 12:04

Без претенции за изчерпателност на казуса: След като имаш право на строеж на сграда в имота, имаш и право на строеж на техническата инфраструктура за сградата и не е нужно изрично право на прокарване на кабелно трасе. Правото на прокарване на трасе е всъщност право на строеж на трасе. Ако обаче трасето има за цел доставка на ел. енергия като самостоятелна дейност, тоест дистрибуция на ел. енергия, това е самостоятелен обект, а не е прилежаща към сградата инфраструктура и следва да има право на прокарване като основание за собственост на трасето. Правото на прокарване на кабелна линия обикновено се учредява по улична мрежа или по пътища, които са публична общинска или държавна собственост, предназначени са също и за подземна инфраструктура и могат да се ползват от много възложители едновременно. А за трасето в самия имот, не се налага съвместяване на много и разнообразни трасета.
Но това не изключва, разбира се, чиновниците от Общината или от ДНСК, да им хрумне да поискат право на прокарване през имота. Трябва да се убеждават, че правото на строеж на сградата дава право на прокарване на техн. инфраструктура през имота.
Площта за прокарване на кабелно трасе НН се определя от сервитутните ивици - Прил. 1 на Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, т. 14 - кабели НН и СрН и е 1,5 м от едната страна и 0.6 м от страната на сгради в урбанизирани територии. Идеята на тези сервитутни ивици е обслужване на трасето, забранено е да се застроява върху тях и да се засаждат трайни насаждения.
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Външно присъединяване

Мнениеот agro » 28.04.2013 00:31

nadzor написа:След като имаш право на строеж на сграда в имота, имаш и право на строеж на техническата инфраструктура за сградата и не е нужно изрично право на прокарване на кабелно трасе. Правото на прокарване на трасе е всъщност право на строеж на трасе.


Това е моя случай, с благодарност за изчерпателния отговор! Варианта с трасе като производител на ел. енергия е в бъдещето и не е актуален за това присъединяване. Още веднъж благодаря! И едно питане: по прочетеното досега във форума разбрах, че терена под въздушен електропровод 20 кв е сервитут на този електропровод и съответното ЕРП разполага и с правата за прокарване на подземни кабели в рамките на този сервитут. Значи ли това, че ако искам да прокарам моя подземен кабел НН под такъв електропровод /съответно под уличния тротоар/, единствената инстанция, оторизирана да позволи право на това преминаване е ЕРП-то, титуляр на сервитута?
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Външно присъединяване

Мнениеот nadzor » 28.04.2013 10:19

Не, agro, не си разбрал.
При всички положения трябва право на прокарване на трасето през имота, учредено от собственика, обикновено общината - чл. 193 от ЗУТ. Това е правното основание за ползване на трасето - право на строеж. В свободни терени, които не са предназначени за подземна инфраструктура - парцели в урбанизирана територия, земеделски и горски земи, се определя сервитутна ивица, която следва да бъде свободна за обслужване на трасето и тези ивици се определят от Наредба № 16 за сервитутите. Даже през земеделски и горски земи за въздушни проводи се обособява имот за провода, тоест сменя се предназначението на земята.
В населени места трасетата преминават през улици и не се определят сервитутни ивици, тъй като и без това улиците не са застроени. Спазват се само правилата на Наредба № 8 за разполагане на подземна инфраструктура. Тази наредба определя на какво отстояние (като технически изисквания) трябва да бъдат отделните проводи. В улица никой ползвател на трасе не придобива права на сервитут.
Твоят случай с трасе в имота е един вид сградно отклонение за захранване на твоята сграда, никой друг няма да ползва това трасе, преминава през парцел и е прилежаща към сградата инфраструктура. Ако обаче трябва да теглиш проводник през чужд имот или през улица, трябва да имаш право на прокарване.
Това дето по-горе обсъждахме за стълб в сервитута на ВЕЛ - щом правят ел.трасе напречно на ВЕЛ, за което имат право на прокарване от Общината, стигат до сервитута на ВЕЛ, имат договор за присъединяване към този ВЕЛ, не е нужно да имат изрично право за строеж само на допълнителния стълб за включване към ВЕЛ. Този стълб вече се явява част от ВЕЛ и съответно може да ползва сервитута на ВЕЛ, защото техн. инфраструктура е еднаква като предназначение и собственост - ЕРД.
Това, дето питаш - за НН в сервитут на 20 кV и то в уличен тротоар, не ми е много ясно как може да се случи. Мисля, че 20 кV в населени места няма. А и ти, за да се присъединиш към 20 кV, трябва да теглиш също 20 кV. ЕРД придобиват правата на сервитута, за да обслужват собственото си трасе. Нямат правното основание да се разпореждат с него. Могат да дадат право на някой да ползва част от това трасе, но с оглед свързване със същото това трасе, а не като самостоятелно основание.
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Външно присъединяване

Мнениеот agro » 28.04.2013 18:07

nadzor написа:Не, agro, не си разбрал.
При всички положения трябва право на прокарване на трасето през имота, учредено от собственика, обикновено общината - чл. 193 от ЗУТ. Това е правното основание за ползване на трасето - право на строеж........................Твоят случай с трасе в имота е един вид сградно отклонение за захранване на твоята сграда, никой друг няма да ползва това трасе, преминава през парцел и е прилежаща към сградата инфраструктура. ..........................................Това, дето питаш - за НН в сервитут на 20 кV и то в уличен тротоар, не ми е много ясно как може да се случи. Мисля, че 20 кV в населени места няма. А и ти, за да се присъединиш към 20 кV, трябва да теглиш също 20 кV. ЕРД придобиват правата на сервитута, за да обслужват собственото си трасе. Нямат правното основание да се разпореждат с него. Могат да дадат право на някой да ползва част от това трасе, но с оглед свързване със същото това трасе, а не като самостоятелно основание.


От ЕРП-то разбрах, че са съгласни да ме присъединят с МТТ 100 ква, поставено на (до) решетъчния стълб на въздушен електропровод 20 кв, минаващ над тротоара покрай оградата ми. Тоест тротоара, заедно с моята ограда вероятно, попадат в сервитута на въпросния 20 кв електропровод. Моето незнание в момента е как е по-изгодно да проектирам подземното трасе НН до сградата. Вариантите ми са два. Първия - да прокарам трасето 70 м директно в имота, защото МТТ-то е залепено за оградата ми, за което прокарване не знам дали ще трябва да плащам на общината - собственик на земята. Втория - да прокарам трасето 70 м по оста на електропровода 20 кв, за който ще се присъединявам (пада се под уличния тротоар) и после само 8 м през имота до ГРТ на сградата. За втория вариант не ми е ясно кой трябва да разреши прокарването в оста на електропровода - само общината, само ЕРП-то или и двете. Търся варианта, по който ще платя най-малко, дори и да е по-бавен - не бързам за никъде.
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Външно присъединяване

Мнениеот nadzor » 28.04.2013 19:01

1. Черпи информация от източника, от който зависи - общината.
2. ЕРД нямат сервитут на ВЕЛ 20 кV, щом минава по улица и от тях не искаш правно основание за прокарване, а техническо разрешение чрез предварителен договор и евентуално съгласуване на проекта. При всички положения трябва да имаш документ за собственост или учредено право на строеж от собственика - Общината, не става въпрос за НН, което е в имота и имаш право на строеж като инфраструктура на сградата, а за МТП.
3. Не ми ясен докрай случая, сега си го изясних. Не може да мине като техн.инфраструктура на сградата, защото имаш МТП, а това е обект ІІІ категория и ЕРД, за да те присъединят ще искат акт 16 от държавна приемателна комисия и ти щеш, не щеш ще трябва да го отделиш от сградата, за да не приемаш цялата сграда на приемателна комисия. А не следва ли МТП да е обект на ЕРД, доколкото знам вече ги задължиха да си изграждат обектите, като собственикът си плаща, разбира се.
4. Първият вариант - НН през имота е много по-добре, щом като дължината е приблизително еднаква. Защото ако минаваш през тротоар, трябва да съгласуваш трасето НН през ВиК, ЕРД, телекомуникации, газово дружество и т.н. ползватели на подземна инфраструктура. Освен това няма от Общината да се задължават да възстановяваш тротоар.
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Външно присъединяване

Мнениеот agro » 29.04.2013 00:45

nadzor написа:ЕРД нямат сервитут на ВЕЛ 20 кV, щом минава по улица и от тях не искаш правно основание за прокарване

Това е то ключовото изречение, което не ми беше ясно. Значи директно през имота до сградата. А за МТТ-то - било 6-та категория според ЕРП-то и ще си го приемам като за 6-та категория. МТТ е просто един сандък за 10-11 000 лв на или до стълба 20 кв, с максимална мощност 100 ква, според мен го водят преместваем обект. Благодаря за компетентното мнение на "nadzor", ако някога мога и аз с нещо да помогна - непременно.
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Външно присъединяване

Мнениеот agro » 29.04.2013 01:20

Въпрос към "powerdistributor" и компетентните съфорумци: какъв електромер да си поискам за моето първоначално присъединяване като потребител към ЕРП чрез МТТ 100 ква, за да е подходящ по-късно за ФЕЦ в имота. Имам ли всъщност право да имам някакви претенции или каквото ми предпишат от ЕРП-то, това ще проектирам и поставям? Освен електромера, има ли нещо друго в едно МТТ, което да е от значение на по-късен етап при присъединяване на евентуална покривна ФЕЦ до 30 квт? Струва ми се, че сега е подходящия момент да се осветля по въпроса, преди проекта да е направен.
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Re: Външно присъединяване

Мнениеот nadzor » 29.04.2013 19:34

Agro, имай предвид, че обектът все пак е ІІІ категория. Категорията се определя със строителното разрешение от общинарите. За всеки случай отдели външното ел. присъединяване на сградата от самата сграда като проекти и като стр. разрешение, за да не ходиш на приемателна комисия за целия обект.
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Външно присъединяване

Мнениеот agro » 30.04.2013 09:45

Сградата е съществуваща, няма да се приема. Предприятието си работи, в момента само се опитвам да го присъединя като потребител, защото по стечение на обстоятелствата никога не е било присъединявано като отделен потребител, а взема ток от исторически свързано с него друго предприятие. Това създава известна несигурност, а пък и не изглежда добре пред администрацията да произвеждаш продукция, а пък да не консумираш ел. енергия (по документи).
"На всеки сложен въпрос има прост и разбираем за всички грешен отговор"
agro
 
Мнения: 265
Регистриран на: 05.10.2012 22:29

Предишна

Назад към Присъединяване и узаконяване на централи, използващи енергията на ВЕИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта

cron