Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Проблеми при присъединяването и узаконяването на централи, използващи енергията на Възобновяемите Енергийни Източници.

Модератори: Mateev, Admin

Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Мнениеот Apresto » 18.12.2014 12:01

Здравейте, в края на септември месец тази година започнахме изграждането на фотоволтаична централа 30kW в района на гр. Пловдив. Имаме всички необходими документи за присъединяване към мрежата на ЕВН. Като крайният срок за изпълнение на строежа беше краят на месец ноември 2014г. Имаме договор за пресъединяване. Спазихме този срок и подадохме искане за сключване на договор за достъп до мрежата на ЕВН. Но от ЕВН върнаха отговор, че не могат да ни включат към мрежата си на преференциални цени(по чл. 24, ал.1 от Закона за възобновяемите енергийни източници). Ето сканиран отказа им, в който те пишат като причина за отказ, статута на сградата в земята на фотоволтаичната централа.

Сградата е 6-та категория, построена с всички необходими проекти и с разрешение за строеж, в което пише "Обслужваща сграда - 6-та категория строеж". Всички проекти са одобрени от общината и са за обслужваща сграда за добив на ел.енергия от фотоволтаични генератори. Но въпреки това от ЕВН отказват да признаят завършения строеж за сграда.

Мислите ли, че са в правото си, или ако не, дали има някакъв начин, по който да приемат статута на строежа за "сграда", защото всички други етапи от присъединяването на централата са завършени и по тях няма проблеми.
Прикачени файлове
otgovor evn.png
otgovor evn.png (158.94 KiB) Прегледано 16377 пъти
Apresto
 
Мнения: 9
Регистриран на: 17.02.2014 12:00

Re: Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Мнениеот nadzor » 18.12.2014 17:00

Нямат никакво основание.
Аргументи:
1. Никъде в Наредба № 1 не се казва, че от 1 до 5 кат. са сгради, а 6-та кат. не са. Там се говори за строежи от 1 до 6 категория. Щом в разрешението за строеж сградата ви е определена като VІ категория (обслужваща сграда) тя отговаря на сграда по чл. 41 т ЗУТ - допълващо застрояване, а щом за нея сте изготвили всички проекти, тя би следвало да е пета категория, а не такава, на която се издава строително разрешение по чл. 147 ал. 1 от ЗУТ - тоест без проекти, а само със строително разрешение.
Може да се оборят с:
1.1. ЗУТ § 5 т. 38 от Доп. разпоредби на ЗУТ,
чл. 41-46 от ЗУТ
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Мнениеот nadzor » 18.12.2014 17:10

Нямат никакво основание.
Аргументи:
1. Никъде в Наредба № 1 не се казва, че от 1 до 5 кат. са сгради, а 6-та кат. не са. Там се говори за строежи от 1 до 6 категория. Щом в разрешението за строеж сградата ви е определена като VІ категория (обслужваща сграда) тя отговаря на сграда по чл. 41 т ЗУТ - допълващо застрояване, а щом за нея сте изготвили всички проекти, тя би следвало да е пета категория, а не такава, на която се издава строително разрешение по чл. 147 ал. 1 от ЗУТ - тоест без проекти, а само със строително разрешение.
Може да се оборят с:
1.1. ЗУТ § 5 т. 38 от Доп. разпоредби на ЗУТ,
1.2.чл. 41-46 от ЗУТ
1.3. чл. 147 от ЗУТ
1.4. Таблица № 3 код 180 - постройки на допълващото застрояване към Класификатора за сгради за постоянно и временно обитаване от Наредба № 3 за съдържанието на кадастралните регистри и кадастралните карти.

Най-лесно решение:Ако сградата и централата са с различни разрешения, сменете категорията на сградата на V категория. Става със Заповед на Гл. архитект. А сградата според мен наистина е V категория - Наредба № 1 чл. 10 ал. 3.
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Мнениеот Apresto » 18.12.2014 18:23

Здравейте,
Благодаря за изчерпателния и компетентен отговор.
Сградата и централата са с различни разрешения за строеж. Можете ли да ни кажете на какво основание да искам промяна на категорията на сградата от главния архитект.
Apresto
 
Мнения: 9
Регистриран на: 17.02.2014 12:00

Re: Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Мнениеот nadzor » 18.12.2014 20:08

Молба до Гл. архитект, свободен текст, за явна фактическа грешка. Основание - издаденото разрешение е за сграда VІ кат., VІ кат. са сгради по чл. 147 ал. 1 от ЗУТ, а чл. 147 от ЗУТ допуска само сгради по чл. 44 от ЗУТ (селскостопански сгради за животни по селата) или по чл. 46 ал. 1 от ЗУТ (летни кухни, тоалетни и др.). Вашата сграда е по чл. 41 или чл. 42 от ЗУТ и е V кат. на основание чл. 10 ал. 3 от Наредба № 1 за категорията на видовете строежи.
nadzor
 
Мнения: 87
Регистриран на: 14.03.2012 11:32

Re: Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Мнениеот Vandal » 18.12.2014 21:02

nadzor е прав.
В гореспоменатата наредба никъде не пише че 6та категория не са сгради.
Аз в момента съм в същото положение но съм на етап окончателен договор и съм обжалвал в ДКЕВР.
Като потребител нямаше проблеми да ме присъединят а като производител, не било сграда!!!
ЕВН не е компетентен по ЗУТ и да тълкува наредбите към ЗУТ.
Компетентен е гл. архитект и РДНСК които са ти издали разр. за строеж и вследствие на този акт са се произнесли по допустимост.
Ако не беше сграда, то те не биха ти издали разр. за строеж. ЕВН са длъжни да се съобразят с това но си правят каквото си искат.
Така ще е след като институциите им го позволяват.
Аватар
Vandal
 
Мнения: 1456
Регистриран на: 19.02.2008 23:57
Местоположение: София

Re: Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Мнениеот Apresto » 18.12.2014 21:48

И ние сме на етап окончателен договор...


Ето официалното определение за "сграда"

Тълкувателно решение No. 2/2011г., гр. София, 13 септември на Върховният касационен съд на Република България.

...
Законодателят е избрал пътя на дефиниране на понятието сграда в хипотезата на параграф 4а ПЗР ЗСПЗЗ чрез метода на посочване на изключенията в тълкувателната разпоредба на параграф 1в, ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) ДР ППЗСПЗЗ - Не са сгради по смисъла на §4а ЗСПЗЗ:

1. изградените стопански постройки за подслон и съхраняване на инвентар и селскостопанска продукция независимо от площта им и вида на конструкцията;

2. строежи, направени от фургони, вагони, контейнери, каросерии, гаражи, независимо от начина на закрепването им на терена;

3. непредназначените за постоянно, сезонно или временно обитаване обемно-сглобяеми елементи, независимо от начина на закрепването им на терена;

4. незавършени строежи до покрива включително.

Следователно построеното в земите, върху които е предоставено право на ползване въз основа на актовете, посочени в параграф 63 ПЗР ППЗСПЗЗ, което е извън посочените от законодателя в разпоредбата на параграф 1в, ал. 3 ДР ППЗСПЗЗ изключения и е трайно прикрепено към земята, представлява сграда по смисъла на параграф 4а ПЗР ЗСПЗЗ, независимо дали отговаря или не на изискванията на благоустройственото законодателство към момента на построяването /отменените ЗТСУ, ППЗТСУ и Наредба № 5/.

....

Р Е Ш И:

В полза на ползвателите възниква правото да придобият собствеността по реда на параграф 4а ПЗР ЗСПЗЗ, когато сградата отговаря на изискването за постройка, отразено в тълкувателната норма на параграф 1в, ал. 3 ДР ППЗСПЗЗ да е трайно прикрепена към терена, без да е необходимо същата да отговаря и на изискванията на строителните правила и норми, установени в действащите към момента на построяването нормативни актове.

(пълният текст е на http://www.vks.bg/vks_p10_120.htm)Това понятие може да се ползва във всички закони съгласно УКАЗ No. 883 за прилагане на закона за нормативните актове, чл. 37

Чл. 37.
(1) Думи или изpaзи c утвъpдeнo пpaвнo знaчeниe ce изпoлзувaт в eдин и cъщ cмиcъл във вcички нopмaтивни aктoвe.
(2) Акo ce нaлaгa oтклoнeниe oт oбщoпpиeтия cмиcъл нa думa или изpaз c дoпълнитeлнa paзпopeдбa ce oпpeдeля cмиcълът им зa cъoтвeтния нopмaтивeн aкт.
(3) Съoбpaзнo пpeдxoднaтa aлинeя ce пocтъпвa и кoгaтo пpи пpилaгaнe нa нopмaтивния aкт мoгaт дa възникнaт cъмнeния oтнocнo cмиcълa нa упoтpeбeнa думa или изpaз.
Apresto
 
Мнения: 9
Регистриран на: 17.02.2014 12:00

Re: Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Мнениеот Joro762 » 19.12.2014 10:09

От ЕВН си тълкуват нещата, както си искат винаги и никой , нищо в тази държава не може да ги спре, това е колеги.
Joro762
 
Мнения: 535
Регистриран на: 11.02.2013 20:06

Re: Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Мнениеот bubolinka1 » 19.12.2014 11:25

Обаче промяната на категорията на сградата от 6-та в 5-та, ще означава нова процедура за новата сграда пред ЕВН. Всичко от начало.

Краят на не започналата процедура е също хвърляне на боб.

Не зная как е при Вас, но при мене ще бъдат ясни параметрите на начинанието на покривна 5квП едва когато приключи. Това което ще се получава ще е ясно на края, а всички пари се дават в началото...НЕЩАСТНИЦИ МРЪСНИ..И всяка процедура е сама за себе си. Имам да правя общо 3 и не смея да ги почна едновременно... елементите стоят втора година и чакат. Първата се провали тотално. Втората е пред приключване окончателно/ понеделник или вторник/.
РАБОТЯ БЪРЗО, КАЧЕСТВЕНО и ЕВТИНО. На промоция са само две от ТРИте.
bubolinka1
 
Мнения: 200
Регистриран на: 17.04.2013 14:59

Re: Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Мнениеот BulSpace » 23.12.2014 00:16

Първият ни фотоволтаичен проект през 2007 имаше сходен проблем: С разрешение за строеж за 6 категория построихме ФЕЦ на земя и Е.ОН ни отказаха присъединяване поради грешка в категоризацията на обекта. След искане за предписание от РДНСК прекатегоризирахме обекта и присъединиха 1кв ФЕЦ като 3 категория...

Очевидно за толкова години, практика и законови изменения казусите не се променят.

Според мен трябва да се възползвате от клаузата в договора си за присъединяване за форсмажорност и разпоредбата(не помня коя), че сроковете по присъединителната процедура не текат, когато сте в процес на издаване на новоизискан документ от ЕРП. Ако Ви откажат какво Ви пречи да се присъедините непреференциално със забележка в договора, че след изпълнение на следните новоизискани процедури производителят има прав на преференциално присъединяване.

Кой знае може пък да се окаже, че непреференциално присъединените ще са в по-добра позиция след поредните измения в законите...
Едно днес е много повече от две утре!
Изображение
Аватар
BulSpace
 
Мнения: 139
Регистриран на: 13.02.2008 00:29

Re: Отказ за достъп до мрежа на ЕВН поради статут на сграда

Мнениеот Блудният син » 23.12.2014 20:00

nadzor написа:Нямат никакво основание.
Аргументи:.........

Основанията са законови /писани/ и фактически - всичко, което ЕРП-то разглежда като изпомпване на средства от неговите сметки по директиви, които не то е писало. Та, ако писани /законови/ и да си нямат, са избарали от другите. Ясно като бял ден.
Умният дава правилни отговори. Мъдрият задава правилните въпроси.
Блудният син
 
Мнения: 366
Регистриран на: 11.06.2014 23:08


Назад към Присъединяване и узаконяване на централи, използващи енергията на ВЕИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта