Системи за аварийно захранване

В случай на повреда в мрежата и прекъсване на електроподаването, инверторът излиза от паралел и спира да работи, дори когато модулите имат капацитет да произвеждат електроенергия. При тези временни прекъсвания фотоволтаичната електроцентрала не е способна да подава електричество нито към вътрешните консуматори и мрежата.

Благодарение на системite за аварийно захранване на SMA проблемът с подаване на електоенергия за ключови нужди е решен. В случай на повреда в мрежата и прекъсване на електроподаването, системата автоматично влиза в специален режим, използвайки буферните акумулатори и възстановява производството на електричество.

Системите за аварийно захранване намират приложение в:

  • Къщи и вили;
  • Болници и лаборатории;
  • Центрове за данни;
  • Телекомуникационни центрове;
  • Отдалечени обекти.

СТС Солар предлага системи за аварийно захранване на SMA Solar Technology, конфигурирани за мощности от 1 до 100 kW.

Партньори на СТС Солар производители системи за аварийно захранване

  • SMA е лидер в разработването, производството и продажбите на PV инвертори и компютърни системи за мониторинг и контрол на енергийни източници.