Системи за мониторинг и контрол

Системите за дистанционен мониторинг и контрол на фотоволтаичните централи следят и анализират в реално време всеки един от параметрите на централата и предоставят актуална информация за състоянието на всеки компонент. В широкия спектър от функционални възможности на тези системи са заложени отчитането и визуализацията на данни за качествените и количествени характеристики на централата, както и наличие на възникнали проблеми в цялата верига.

 • SUNNY WEBBOX

Sunny Webboxполучава и съхранява текущите измерени стойности и предава данни чрез RS485, в резултат на което денонощно е налична актуална информация за състоянието соларната централа. Всички данни се съхраняват и предават автоматично до Sunny Portal.

 • SUNNY WEBBOX with Bluetooth

SUNNY WEBBOX with Bluetoothнова версия на SUNNY WEBBOX, предлагаща безжична комуникация, при която измерените стойности и данни се получават чрез радиовръзка.

 

 

 • SUNNY SENSORBOX

SUNNY SENSORBOXметеорологична станция за фотоволтаични централи. Монтира се директно върху модулите и измерва слънчевата радиация, температура на модулите, скорост на вятъра и температура на околната среда.

 

 • SUNNY VIEW

SUNNY VIEWдава възможност за преглед на всички данни на соларната централа на сензорен екран, както и да се получават новини, метеорологични данни и мнения от социалните мрежи чрез WLAN.

 

 • SUNNY PORTAL

предоставя безкрайни възможности за анализ и визуализиране на данните чрез таблици или диаграми. Разполага с функции за отчитане и редовно предоставяне на информация по електронна поща.

 • SUNNY EXPLORER

софтуер, с помощта на който ключовите данни от фотоволтаичната система се визуализират на компютър.

 • SUNNY BEAM with Bluetooth

SUNNY BEAM with Bluetoothиновативно решение за мониторинг. Основните данни са видими на голям графичен дисплей, включително ежедневен профил, изходен ток, дневен и общ добив на енергия, емисии на CO2.

 

 • METER CONNECTION BOX

METER CONNECTION BOXинструмент за оптимизиране потреблението на енергия. В комбинация със Sunny WebBox и Sunny Portal, позволява удобен преглед и анализ на енергийния баланс на соларната система, чрез визуално сравнение на стойностите на произведената и продадена енергия, както и енергията за собствена консумация.

 

 • SUNNY HOME MANAGER

SUNNY HOME MANAGERпредлага удобно и безпроблемно наблюдение на всяка соларна система в една жилищна сграда.

 

Партньори на СТС Солар производители на системи за мониторинг и контрол

 • SMA е лидер в разработването, производството и продажбите на PV инвертори и компютърни системи за мониторинг и контрол на енергийни източници.
 • Разработва и произвежда дигитални инструменти за контрол и индикация на температура, влажност, налягане, напрежение и др.