За нас

СТС Солар е част от СТС Инвест Холдинг Груп и е основана в началото на 2007 година от изключителен мениджърски и търговски екип с идеята за осигуряване на чиста и възобновяема енергия. Компанията предлага висококачествени продукти на конкурентни цени, които напълно ще задоволят вашите нужди за производство на безплатна енергия от слънцето. С цел по-пълно задоволяване на изискванията на нашите клиенти ние предлагаме както висококачествени компоненти, така и цялостни решения за изграждане на фотоволтаични проекти. Основните продуктови линии включват различни видове продукти, а именно: соларни модули, инвертори, оборудване за контрол и мониторинг, позиционери и конструкции за монтаж. Предоставяме безплатни консултации по всички аспекти от планирането, доставката, монтажа, узаконяването и експлоатацията на една слънчева електроцентрала.

About STS SolarСТС Солар е създадена за да обслужва нуждите на тези инвеститори, които виждат нови възможности в производството на екологично чиста и възобновяема енергия. Компанията се гордее с екип от отлични професионалисти, лидери в нововъведенията и в реализацията на различни авангардни проекти. Благодарение на тях СТС Солар представлява най-добрия и висококачествен избор на фирма – доставчик и изпълнител на вашият проект. Нашите партньори и доставчици са световни лидери в производството и доставката на оборудване за слънчеви електроцентрали. Благодарение на това ние сме способни да гарантираме високо качество на доставените компоненти и да изпълним всяко едно изискване на всеки един наш клиент.

Ние дълбоко вярваме, че слънчевата енергия ще стане един от главните енергийни източници в близко бъдеще, и нашата главна цел е да ви предложим бъдещето днес.

Присъединете се към нас!