Изграждане и монтаж

Всеки проект е уникален по своята същност и трябва да бъде реализиран. Тук отново може да разчитате на СТС Солар. Ние сме готови да реализираме проекти с висока степен на сложност, при всякакви монтажни условия.

Нашият екип разполага с необходимите знания, опит и умения за инсталация на фотоволтаични системи при различни открити терени, плоски покриви, наклонени покриви, постаменти, стълбове, следящи системи с бетонови основи и др. Електротехническият ни персонал е с опит в монтажните системи на различни производители, което ни помага да сме гъвкави и иновативни в решенията си и да се справяме с всички технически трудности. В гамата на нашите монтажни услуги са включени и съоръженията за присъединяване към електроразпределителните мрежи.

Изграждането на фотоволтаичните системи включва:

  • изграждане на носещи конструкции;
  • монтаж на фотоволтаичните модули и електрооборудването;
  • DС окабеляване от модулите до инверторите;
  • АС окабеляване от инверторите до главно разпределително табло;
  • АС окабеляване от главно разпределително табло до трафопост;
  • монтаж на заземителна и мълниезащитна инсталация;
  • монтаж на RS485 инсталация за комуникация с инверторите и датчиците;
  • пускане в експлоатация и 72-часови проби;
  • безплатен софтуер, разработка на СТС Сoлар, за дистанционен мониторинг и контрол на централата, разширяващ функционалността на Sunny Web Box;
  • разработване на информационни и презентационни HTML страници за централата на сървъра на Sunny Portal.

СТС Солар е лицензиран в трета група, трета категория за изпълнение на енергийни проекти от Камарата на строителите в България.