Позиционери

Системите с вграден механизъм за проследяване траекторията на слънцето, познати още като тракери или позиционери, имат за цел да максимизират производството на електроенергия чрез завъртане на фотоволтаичните панели в оптимална позиция. Насочването на модулите се реализира на базата на измерени стойности на слънчевата радиация или чрез контролер, конфигуриран за конкретното географско местоположение на всеки тракер. Според производителите на системите, използването на позициониращи конструкции увеличава ефективността на панелите с около 25% за едноосно следящите и с около 35-45% за двуосно следящите системи.

СТС Солар предлага интелигентни следящи системи, производство на немската фирма Deger Energie, пионер и лидер в технологиите за соларни позиционери. (виж документи)

Deger ToptrakerDeger Top Traker 8.5 е едноосна следяща система, приложима за фотоволтаични електроцентрали, монтирани на хоризонтални покриви и земни терени.Системата е с наклон от 30°, максимална площ на фотоволтаичните панели – 8.5 м2, светлинен сензор и система за автоматично и ръчно управление.

Недостатък на всички конструкции с движещи се елементи е необходимостта от редовна профилактика на механичните подвижни части. Това е един допълнителен разход, който се компенсира от по-високия добив на енергия, в резултат на използването на позиционерите.

Затова, проектирането на една фотоволтаична централа е важен и отговорен процес, чиято крайна цел е една – намиране на оптимални концепции и прилагането им в практически решения.

Партньори на СТС Солар производители на позиционери