Mодули

Фотоволтаичните модули, наричани още соларни панели са полупроводникови устройства, които преобразуват светлинната енергия в електрическа. Съставени са от отделни соларни клетки, изработени от кристален силиций – полупроводник с естествена електрическа проводимост. Благодарение на свойствата на този материал, при попадане на светлина върху клетките, те произвеждат електрическо напрежение. Този процес се нарича фотоволтаичен ефект.
Продуктовият каталог на СТС Солар предлага богато разнообразие от модули по отношение на видове, мощност и производители. Това гарантира оптимален баланс между цена, качество и надеждна работа.

Монокристален соларен модул Клетките на монокристалните модули представляват един единствен кристал с висока чистота. В сравнение с другите силициеви клетки, притежават най-висок КПД – от 12 до 17% при серийно производство. Необходимата прецизност при процеса на израстване на един голям кристал и последващите технологични операции за повишаване на чистотата му, силно повишават цената на тези клетки.

Поликристален солрен модул Кристалната структура на клетките им е съставена от множество отделни кристали, с размери от около 1 мм. Местата на тяхното допиране могат да се разглеждат като дефекти в кристалната решетка, които са причина за по-ниския КПД – от 11 до 15%. Те са по-евтини, в резултат на по-лесната технология, която се използва при производството им.

Амфорен соларен модулКлетките на аморфните модули са произведени  от аморфен  силиций (a-Si). Основната особеност на този материал е в това, че преобразува светлината около 40 пъти по-ефикасно от монокристалния силиций, което позволява използването на много тънки слоеве. Преимуществото на аморфните модули е значително по-ниската им цена и високата им ефективност при  дифузна светлина (облачно време), но се нуждаят от увеличена площ. КПД е със стойности между 5 и 7%.

Партньори на СТС Солар производители на соларни модули

  • Sinski PV е производител и дистрибутор на широка гама монокристални и поликристални фотоволтаични модули.
  • Shhott е международна технологична група с опит в областта на фотоволтаиката, фокусирана върху производство и търговия на висококачествени соларни модули.
  • Suntech разработва, произвежда и доставя надеждни и рентабилни слънчеви енергийни решения. Едни от най-големите производители в света на силициеви соларни модули.
  • Kyocera е производител в световен мащаб на PV модули и системи.