Конструкции

Надеждната носеща конструкция играе съществена роля в ефективната експлоатация на всяка соларна система. Сред основните изисквания, които се поставят пред тях, са осигуряването на оптимален ъгъл на панелите (около 30°), гарантиращ максимална производителност и експлоатационен срок, не по-малък от живота на соларните модули. Също така, конструкциите трябва да са изпълнени от надеждни материали, да предлагат лесен монтаж и да имат минимални разходи по поддръжката.

Не на последно място, всяко крепежно съоръжение е необходимо да бъде проектирано съобразно особеностите на конкретния терен и оразмерено в съответствие със стандартите за натоварване от сняг и устойчивост на вятър, за даденото географско местоположение.

Конструкции за фотоволтаични централи на земя

Конструкции за фотоволтаични централи на земяПри тях панелите са неподвижно закрепени под оптимален ъгъл и с препоръчително южна ориентация. При този вид конструкции не може да се променя ъгъла на наклона на модулите спрямо слънцето. Предимство на този вид конструкции е високата надеждност и дългото време на живот (30-50 г.). Като недостатък можем да посочим,че имаме максимално усвояване на слънчевата енергия само в определени сезони от годината, за които е изчислен оптималния наклон на модулите (сезони, през които слънчевите лъчи падат върху повърхността на соларните панели перпендикулярно през по-голямата част на деня).

Въпреки че статичните конструкции имат по-малко електропроизводство от всички останали, ние горещо препоръчваме именно тяхното използване, особено в силно ветровитите региони от страната. За да се гарантира необходимата устойчивост, носещите елементи се монтират върху предварително изготвен фундамент, вкопан в изкоп, фиксирани с анкерни болтове, и се заливат с бетон. Необходимата площ на терена при монтаж на модулите на статични конструкции е около 20 кв.м./kWp при моно и поликристални модули и приблизително 50 кв.м./kWp при тънкослойни модули.

Конструкции за фотоволтаични централи на наклонени покриви

Конструкции за фотоволтаични централи на наклонени покривиПри системите за монтаж върху наклонени покриви обикновено има два носещи напречни профила. Напречните профили се свързват към покрива чрез специални елементи, шини и покривни анкери. Модулите се закрепват към профилите със средни и крайни скоби. Предлагат се варианти за керемидени, ламаринени, етернитови, битумни и други покриви.
Модулите се разполагат плътно един до друг върху собствена монтажна конструкция на отстояние 35 см. от повърхността на покрива, така че да се осъществява свободен въздухообмен.

Необходимата площ на покрива е около 8 кв.м./kWp при моно и поликристални модули и приблизително 18 кв.м./kWp при тънкослойни модули.

Конструкции за фотоволтаични централи на хоризонтални покриви

Конструкции за фотоволтаични централи на хоризонтални покривиПоддържащите конструкции за монтаж на плоски покриви най-често се изработват от алуминий или неръждаема стомана. Монтират се успоредно на покрива или под ъгъл спрямо неговата равнина. Обикновено системата се състои от един базисен профил, перпендикулярен на носещия. Базисният профил може да бъде закрепен по различни начини към покрива – чрез винтови адаптери, поставяне на тежести, бетон и др. При инсталацията базисният профил се съединява с триъгълен профил, върху който се монтират напречните носещи профили за соларните панели.

При разположението на носещите конструкции в повече редици е важно да се избягва взаимно засенчване на модулите. Необходимата площ на покрива е около 20 кв.м./kWp при моно и поликристални модули и приблизително 50 кв.м./kWp при тънкослойни модули.

Партньори на СТС Солар производители на конструкции