Инвертори

Инверторите са едни от най-важните компоненти във фотоволтаичната електроцентрала. Те преобразуват генерирания от фотоволтаичните клетки постоянен ток в променлив, в съответствие с изискванията на мрежата – за собствена консумация или за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа.

СТС Солар е основен представител за България на SMA Solar Technology AG – немски производител и световен лидер в този сектор. Предлагаме богата гама от продуктити с безкомпромисно качество, надеждни, високоефективни, за всички инсталационни размери, класове на мощност и за всяка мрежова спецификация.

Мрежови трансформаторни инвертори

Трансформаторните инвертори имат ниско или високочестотен трансформатор, чрез който се извършва разделяне на AC и DC частта. Предлагат по-голяма безопасност за обслужващия персонал, но са с по-нисък КПД, обусловен от допълнителните загуби в трансформатора.

Мрежовите трансформаторни инвертори са предназначени да влизат в паралел с електрическата мрежа, на която да отдават цялата налична енергия.

SMA мрежови трансформаторни инвертори

Безтрансформаторните инвертори нямат галванично разделяне между АС и DC частта, в резултат на което имат възможно най-високия КПД. Мрежовите безтрансформаторни инвертори са предназначени да влизат в паралел с електрическата мрежа, на която да отдават цялата налична енергия.

Автономни инвертори

Автономните инвертори сами генерират синусоидално напрежение на изхода си и са в състояние сами да захранват променливотокови консуматори. Те се използват в отдалечени региони, където няма прекарана електрическа мрежа.

Други

Системи за мониторинг и контрол

Системите за дистанционен мониторинг и контрол на фотоволтаичните централи следят и анализират в реално време всеки един от параметрите на централата и предоставят актуална информация за състоянието на всеки компонент.

Системи за аварийно захранване

Системите за аварийно захранване са допълнителни елементи към фотоволтаичните централи и служат за автоматично превключване на системата на самостоятелно захранване в случай на повреда в мрежата.

Партньори на СТС Солар производители на инвертори

  • SMA е лидер в разработването, производството и продажбите на PV инвертори и компютърни системи за мониторинг и контрол на енергийни източници.