Поддръжка

Едно от основните предимства на фотоволтаиците е, че се нуждаят от минимално обслужване и поддръжка, но често възникването на непредвидена повреда може да доведе до прекъсване на производството на електроенергия и в някои случаи до необратима повреда на оборудването.

СТС Солар извършва абонаментно обслужване, регулярен и авариен ремонт на всички фотоволтаични електроцентрали.

Най-ефективното действие по поддръжката е превантивното. След сключване на договор за абонаментно обслужване на електрическите уредби и съоръжения на соларната централа, ние поемаме ангажимента за:

  • извършване на периодична профилактика и регистриране на резултатите в дневник;
  • денонощен мониторинг на централата, статистика и водене на база данни;
  • проверка с PV анализатор на фактическата производителност на централата;
  • идентифициране на грешки в системата;
  • откриване на частични засенчвания;
  • проверка на напреженията на връзките.

Профилактичното обслужване гарантира максимална и ефективна експлоатация на фотоволтаичната централа без прекъсване.

СТС Солар предлага гаранционен и извънгаранционен сервиз и приема за изпълнение договори за техническо обслужване и поддръжка не само на соларни системи, изградени от нас, но и на такива, изградени от други фирми.