Референции

42,917,078.6

Спестени CO2 емисии*

*изчислени по формула на база инсталирана мощност
  • Системи за мониторинг на качеството на въздуха и мониторинг на околната среда
  • Енергоспестяващи соларни системи за вашият дом

Присъединете се към нас!

СТС Солар извършва всички видове услуги, свързани с доставка и монтаж на оборудване за слънчеви електроцентрали, както на местни клиенти, така и на клиенти от целия свят. Ние дълбоко вярваме, че слънчевата енергия ще стане един от главните енергийни източници в близко бъдеще, и нашата главна цел е да ви предложим бъдещето днес.

Присъединете се към нас!
СТС Солар предлага висококачествени продукти на конкурентни цени, които напълно ще задоволят вашите нужди за производство на безплатна енергия от слънцето. С цел по-пълно задоволяване на изискванията на нашите клиенти, ние предлагаме както висококачествени компоненти, така и цялостни решения за изграждане на фотоволтаични проекти.