Административни услуги

Изпълнението на Вашия фотоволтаичен проект в България изисква преминаване през няколко административни процедури. Ние предлагаме комплексно обслужване, включващо пълна подкрепа и в това начинание.

Екипът на СТС Солар притежава изключителен опит при взаимодействието с Общинските служби, електроразпределителните предприятия, ДКЕВР и трети сертифициращи органи. В раздел Законодателство може да намерите полезна информация за актуалните закони и поднормативни актове, уреждащи условията и реда за присъединяване на обекти на производители на електрическа енергия от ВЕИ, национални планове и стратегии на Република България.

Инвестиционен процес

Инвестиционен процес за фотоволтаична електроцентралаДиаграмата илюстрира всички етапи на инвестиционния процес при узаконяване на фотоволтаична електроцентрала съгласно текущото законодалство, започвайки от намирането на подходящ терен, проектирането, доставката на оборудване, строежа, получаването на АКТ 16 и сключването на договори за присъединяване и изкупуване от електроразпределителното предприятие – Изтегли PDF диаграма.