Оферти

Ако не сте намерили решение за Вашия въпрос в помощните статии или форума, можете да изпратите необвързващо запитване до нашия екип, като изберете тип на запитването – за автономна фотоволтаична електроцентрала или фотоволтаична електроцентрала, свързана към обществената мрежа.

Автономни електроцентрали

Схема на автономна фотоволтаична електроцентралаТака наречените островни системи са с много широко приложение. Те се използват за захранване на консуматори отделени от обществената мрежа, например вили, каравана за къмпинг, лодки и др. Такива системи захранват дори цели градове и села. Доставяното електричество може да бъде стандартно – променлив ток (230V/50Hz) с помощта на инвертори, а в редица случаи тези системи не се нуждаят от инвертор за превръщане на тока в променлив, тъй като не се свързват към мрежата. Една такава фотоволтаична система може да захранва уреди с прав ток (радио, телевизор, крушки за осветление, водни помпи, улично осветлени и много др.) без да превръща тока от прав в променлив. През нощта или в дни без достатъчно слънце, с помощта на акумулатори, съхранената слънчева енергия може да бъде употребена.

Свързани към обществената мрежа

Схема на фотоволтаична електроцентрала, свързана към обществената мрежаПри тези системи добитият прав ток се преобразува с помощта на инвертор в променлив ток, който се усвоява от електроразпределителната мрежа в района. Този ток се заплаща на съответния собственик по цени, определени със закон. Актуалните условия за присъединяване и цени на изкупуване от българските преносни и разпределителни предприятия са посочени в раздел Законодателство.