Референции изградени от Kyocera

  • 84kW Соларна централа на покрив

    При реализирането на централата постигнато възможно най-доброто оползотворяване на площта на покрива и на потенциала на наличния ресурс ...