84kW Соларна централа на покрив

Технически параметри

Област:Русе
Вид:На покрив
Мощност:84kW
В експлоатация от:10.12.2009
Оборудване:
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Kyocera
  • Alcomet
  • Solar Swiss
Свали данните за централата на PDF

При реализирането на централата постигнато възможно най-доброто оползотворяване на площта на покрива и на потенциала на наличния ресурс “слънчева радиация”.

При изграждането са използвани два типа модули – монокристални и поликристални.

Първият тип модули – Kyocera KC130GHT-2, 528 броя, подават произведената ел. енергия към 12 инвертора. Към всеки инвертор се свързват по 44 модула, разпределени в 2 стринга от по 22 модула.

Вторият тип модули – Solar Swiss SSM-150/12М са 324 броя и подават произведената ел. енергия към 6 инвертора. Към всеки инвертор се свързват по 54 модула, разпределени в 2 стринга от по 27 модула. Последователното включване на модулите в стринг се извършва посредством монтираните към тях фабрични кабели със стандартни MC3 куплугнзи.

Двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел тип IBC Flexy Sun 1х6 mm2 се свързват към входа на инверторите. Кабелът е за външен, подвижен или неподвижен монтаж и устойчив на атмосферни влияния, високи и ниски температури и UV радиация. Диверсификацията по имидж и цена на модулите, от една страна осигурява маркови модули от висша класа (Kyocera), а в същото време, благодарение на по-евтините модули (Solar Swiss) е спазена ниска общата цена на инвестицията.

Използваните инвертори на SMA Technologies са моделите Sunny Mini Central SMC 8000TL и Sunny Mini Central SMC 5000А. Това са монофазни инвертори с входове за 4 стринга.

От всеки инвертор излиза кабел СВТс 2х16.0 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в междинно разпределително табло МРТ. МРТ са шест на брой. Към всяко МРТ се свързват по 3 инвертора. От всяко табло от МРТ1 до МРТ4, към които са свързани инверторите тип Sunny Mini Central SMC 5000А, излиза кабел СВТс 4х10,0 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в главно разпределително табло ГРТ. От МРТ5 и МРТ6, към които са свързани инверторите тип Sunny Mini Central SMC 8000TL, излиза кабел СВТс 4х16,0 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в ГРТ. ГРТ захранва още сигнална лампа, волтметри, амперметри, контакт и UPS и се монтира вътре в сградата в дясната асансьорна кула. В ГРТ е монтиран и контролен електромер. С оглед високата стойност на инвестицията, срещу атмосферни пренапрежения са предвидени катодни отводители.

Заземяването на модулите, инверторите, ГРТ и МРТ е извършено със заземители, състоящи се от по 2 броя поцинковани тръби 2” с дължина 2м. Заземителните болтове на таблата и инверторите се свързват с нулевата шина.

Всички метални нетоководещи части се свързват чрез заварка към заземителния контур.

Мълниезащитната инсталация е изпълнена с 2 мълниеприемни мачти с височина 10,5 м., разположени на покрива на сградата. Имат монтиран активен мълниеприемник с изпреварващо действие “Shirteс”.
Мониторинг и контрол се осъществява с устройство Sunny Web Box.