Референции изградени от Schott Solar

  • 24kW Соларна централа на покрив

    Фотоволтаичната централа е изградена от поликристални модули тип Schott Protect Poly 190 с номинална мощност 190 Wp и напрежение на модулите VMPP = 23.4V.
  • 84kW Соларна централа на парцел

    Основните компоненти на постояннотокова част на централата са поликристални фотоволтаични модули тип Schott Protect Poly 180, с номинална мощност 180 Wp и напрежение VMPP = 23.35V.