Референции изградени от Tyco Electronics

  • 60kW Соларна централа на парцел

    Фотоволтаичната централа е изградена от 320 модула, оформящи 5 плочи: 1 плоча от 28 модула, 1 плоча от 52 модула и 3 плочи от 80 модула ...