4.8kW Соларна централа на покрив

Технически параметри

Област:Бургас
Вид:На покрив
Мощност:4kW
В експлоатация от:01.06.2009
Оборудване:
  • Huber+Suhner AG
  • Alcomet
  • Kaneka
  • Mastervolt
Свали данните за централата на PDF

Централата е изградена с 80 модула Kaneka K60 и един инвертор MASTERVOLT XS 6500. Организацията е 16 стринга по 5 модула, като модулите са сортирани по мощност и във всеки един стринг има модули с приблизително еднаква мощност и еднакъв ток. Това води до повишаване на електропроизводство с 2-3%. Модулите са разположени в две конструкции една зад друга, всяка от които има по два реда модули и собствена разпределителна кутия, обединяваща стринговете на собствената си конструкция. Двете разпределителни кутии са свързани с двата входа на мултистринг инвертора MASTERVOLT XS 6500.

Покривът е с много голяма площ и на него не се предвижда в бъдеще да се изграждат нови мощности. Това позволява разположението на двата реда с модули да се извърши на голямо разстояние един от друг, като по този начин се избягват взаимните засенчвания.

Поради факта, че дебелината на покривната плоча е само 4 см., краката на конструкциите стъпват само върху гредите, които са на разстояние 1.50м.  една от друга. За да се осигури противодействие на силите на повдигане при заден вятър, е монтиран детайл, с помощта на който стоманената шина обхващаше гредите не само отстрани, но и отдолу.

Разпределително табло инвертори, заедно с инверторите,  са разположени на северната фасада на сграда 1 на обекта, Главно Разпределително табло централа е разположено в самостоятелно помещение на партерен етаж в сграда 2 заедно с Главно Разпределително табло сграда 2. От сграда 1 до сграда 2 е изградена тръбна канална мрежа от РVС тръби в изкоп. За връзка на Разпределителното табло инвертори и Главно Разпределително табло централа е изтеглен кабел СВТ 3х25+16 мм2. Двете табла Главно Разпределително табло централа и Разпределително табло инвертори са заземени със самостоятелна заземителна инсталация.