75kW Соларна централа на парцел

Технически параметри

Област:Благоевград
Вид:На земя
Мощност:75kW
В експлоатация от:24.06.2011
Оборудване:
  • Sinski PV
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Alcomet
Свали данните за централата на PDF

За реализирането на настоящия проект са използвани монокристални модули тип Sinski PV SPV 190M-24 с номинална мощност 190 Wp и напрежение VMPP = 36.5V. С оглед географското местоположение на обекта и по-високите летни температури в този регион, са избрани монокристални модули, които имат по-добър температурен коефициент, в сравнение с поликристалните.

Цялата фотоволтаична инсталация се състои от 432 модула, разделени на 9 групи. Всяка група се включва 48 модула разделени на 4 стринга по 12 модула. Последователното включване на модулите в стринг се извършва посредством монтираните към тях фабрични кабели със стандартни MC3 куплунгзи. Двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел тип IBC Flexy Sun 1х6 мм2 се свързват към входа на инверторите. Кабелът е за външен, подвижен или неподвижен монтаж и устойчив на атмосферни влияния, високи и ниски температури и UV радиация.

Границата между постояннотоковата и променливотоковата част са инверторите. За обекта са избрани инвертори модел Aurora Power One PVI-12.5-OUTD-FS. Монтажът на инверторите е до стринговете, които са към тях, а взаимните разстояния между инверторите, както и разстоянията между инверторите и външните обекти, са проектирани съобразно изискванията на производителя SMA.

От всеки инвертор излиза кабел СВТ-c 2х16.0 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в междинно разпределително табло МРТ. МРТ са три на брой и към всяко от тях се свързват по 3 инвертора. От МРТ1, МРТ2 и МРТ3 излиза кабел СВТ 3х35+16,0 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в главно разпределително табло ГРТ. ГРТ захранва още сигнална лампа, волтметри, амперметри, контакт и UPS и е монтирано в КТП.

Заземяването на рамките на фотоволтаичните модули е гарантирано от електрическата им връзка с носещите алуминиеви профили. Връзката между носещите алуминиеви профили и металната конструкция се изълнява с болтова връзка. За заземители се използват поцинковани тръби 2” с дължина 2м. Всички заземители се свързват по между си в затворен контур от поцинкована шина 40/4 мм., положена на дълбочина 0.4м. под земята. Металните нетоководещи части се свързват чрез заварка към заземителния контур.

Мълниеотводната инсталация е изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие Е.S.E.S-A1 и мълниеприемна мачта с височина 4м. над терена. Монтажът на мълниеприемната мачта е на безопасно разстояние от слънчевите модули и няма засенчвания.

Фотоволтаичната централа е снабдена с устройство Sunny Web Box, чрез което се извършва мониторинг и контрол и се захранва през UPS.