69kW Фотоволтаична централа на покрив

Технически параметри

Област:Силистра
Вид:На покрив
Мощност:69kW
В експлоатация от:02.05.2011
Оборудване:
  • Sinski PV
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Alcomet
  • Solar Swiss
  • EQ Solar
Свали данните за централата на PDF

Централата е разделена на две части и е изградена върху южния скат на покрива на склад за селскостопански инвентар.

Първата част на централата е съставена от 312 модула SPV 180М-24. Модулите оформят плоча от 8 реда по 40 модула на ред и подават произведената ел. енергия към 6 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 4 стринга, съставени от 13 последователно свързани модула.

Втората част е изградена от 126 модула, от които 56 бр. SSM-170/24М и 70 бр. EQ Solar със същата мощност – 170 Wp. Модулите оформят плоча от 3 реда и подават произведената ел. енергия към 3 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 3 стринга, съставени от 14 последователно свързани модула.

За текущия проект са използвани инвертори на SMA Technologies, като за дадената инсталирана мощност отговарят модели Sunny Mini Central SMC 8000TL и 7000TL. Това са безтрансформаторни монофазни инвертори с входове за 4 стринга. Имат ниво на защита от външни атмосферни влияния IP65 и в конкретния случай са разположени от външната страна на стената под южния скат на покрива. От всеки инвертор излиза кабел CBT-c 2 х 16.0 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в главно разпределително табло ГРТ.

Заземяването на рамките на фотоволтаичните модули е гарантирано от електрическата им връзка с носещите алуминиеви профили. Връзката между носещите алуминиеви профили е изпълнена с поцинкована шина 40/4мм. От двата края на покрива – изток и запад, се спускат към земята вертикални поцинковани шини 40/4 мм., които завършват със заземители, състоящи се от по 2 поцинковани тръби 2” с дължина 2м. Всички заземители се свързват по между си в затворен контур от поцинкована шина 40/4 мм., положена на дълбочина 0.4м. под земята.

Заземяването на инверторите и ГРТ се извършва аналогично със заземители, състоящи се от по 2 поцинковани тръби 2” с дължина 2м. Заземителните болтове на таблото и инверторите се свързват с нулевата шина.

Всички метални нетоководещи части се свързват чрез заварка към заземителния контур.

Мълниезащитната инсталация е изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие Е.S.E.S-A1, с време на изпреварване 60 мкс и височина на мълниеприемната мачта 2,0 м. над най-високата точка на покрива.

Централното устройство, чрез което се извършва мониторинг и контрол, е Sunny Web Box. То има RS485 интерфейс за връзка с инверторите и със Sunny Sensor Box, разполагащ с интерфейс за датчици, с които се измерва температурата на околната среда, температурата на модулите в централата и силата на вятъра.

Устройствата за мониторинг и контрол са монтирани в табло слаботоково. Захранването им се извършва през UPS, разположен в ГРТ.