187kW Соларна централа на парцел

Технически параметри

Област:Хасково
Вид:На земя
Мощност:187kW
В експлоатация от:29.06.2011
Оборудване:
  • Sinski PV
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Alcomet
Свали данните за централата на PDF

При изграждането на фотоволтаичната инсталация са използвани 1056 монокристални модула тип Sinski PV SPV 190M-24  с номинална мощност 190 Wp,  оформящи 21 двуредови конструкции с наклон 25°. Модулите са монтирани на метални носещи рамки върху единични конструкции.

Произведената електрическа енергия се подава към 11 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 6 стринга, съставени от 16 последователно свързани модула. За текущия проект са избрани инвертори на SMA Technologies, модел Sunny Tripower STP 17 000TL. Това са трифазни безтрансформаторни инвертори с два MPP тракера и входове за до 5 стринга за MPP тракер А и 1 за MPP тракер В. Монтирани са на конструкцията на панелите, като всеки се свързва посредством кабел CBT-c 4х10мм2 към подходящо оразмерен прекъсвач в междинни разпределителни табла (МРТ). Свързването на МРТ към табло ниско напрежение е изпълнено с кабели САВТ 3х90+50 мм2, положени в подземен изкоп. Отчитането на произведената ел. енергия се осъществява посредством трифазен електромер за индиректно измерване, монтиран в електромерна касета на фасадата на новоизграден БКТП.

Системата за мониторинг и контрол извършва запис на данните в енергонезависима памет и ги изпраща през Internet до централния сървър на SMA – Германия.

Заземителната инсталация е изградена от общ заземителен контур, съставен от стоманено-поцинкована шина 40/4мм., положена в земята на дълбочина 0.6 м. Свързването на заземителният контур с конструкциите е осъществено с помощта на “П”-образна планка, служеща за връзка на шината, конструкциите и алуминиевите носещи профили на панелите. Заземяването на инверторите, МРТ и всички метални нетоководещи части се извършва, като същите се свързват чрез заварка или болтово съединение към заземителния контур.

Поради факта, че в съседните имоти са изградени още две фотоволтаични електроцентрали, с цел да се намалят засенчванията, е изпълнена обща мълниезащита и за трите централи.