96kW Соларна централа на земя

Технически параметри

Област:Пловдив
Вид:На земя
Мощност:96kW
В експлоатация от:14.01.2011
Оборудване:
  • Sinski PV
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Alcomet
Свали данните за централата на PDF

Електроцентралата е изградена от 576 монокристални модула тип Sinski PV SPV 175-SMY-1. Модулите подават произведената ел. енергия към 12 инвертора. Към всеки инвертор се свързват по 48 модула, разпределени в 4 стринга от по 12 модула. Последователното включване на модулите в стринг се извършва посредством монтираните към тях фабрични кабели със стандартни MC3 куплунзи.

Двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел тип IBC Flexy Sun 1х4 мм2 се свързват към входа на инверторите. На входове /+/ на инверторите се монтира блокиращ диод, чието предназначение е предпазването на всеки един стринг от обратни токове от останалите стрингове при евентуално късо съединение вътре в него.

Използваните инвертори са модел Sunny Mini Central SMC 8000TL. Те са  безтрансформаторни, монофазни, с входове за 4 стринга.

От всеки инвертор излиза кабел СВТс 2х16.0 мм2 и отива на прекъсвач в МРТ 1,2,3 и 4, а от тях до главно разпределително табло ГРТ – кабел СВТс 4х16.0 мм2. ГРТ е за открит монтаж със степен на защита IP65. По указания на Електроразпределното дружество, е монтиран електромер в ТП на страна СрН в килия мерене, оборудвано с автоматичен прекъсвач NS-N-250A, настроен на 200А. Меренето на отдадената ел. енергия се извършва чрез трифазен статичен електромер, монтиран на страна 20 кV на КТП.

Заземяването на рамките на фотоволтаичните модули е гарантирано от електрическата им връзка с носещите алуминиеви профили, свързани помежду си към общ заземителен контур. Връзката между носещите алуминиеви профили е изпълнена с поцинкована шина с размери 30х3 мм. Заземителните шини се поставят от двата края на конструкцията на модулите, спускат се към земята и завършват със заземители, състоящи се от по 2 броя поцинковани тръби 2” с дължина 2м. Всички заземители се свързват по между си в мрежа от поцинкована шина 40/4 мм., положена на дълбочина 0.4м. под земята. Заземяването на инверторите и  ГРТ е аналогично на панелите. Заземителните болтове на таблата и инверторите се свързват с нулевата шина.

Мълниеотводната инсталация е изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие Е.S.E.S-A1 и мълниеприемната мачта с височина 6 м. от нивото на терена.

Централното устройство, чрез което се извършва мониторинг и контрол е Sunny Web Box. Захранването е през UPS, разположен в ГРТ.