Референции изградени от Suntech

  • 75kW Соларна централа на покрив

    Основните компоненти на постояннотокова част на централата са монокристални фотоволтаични модули тип Suntech STP 250S-20/Wd, с номинална мощност 250 Wp и напрежение VMPP = 30.7V.
  • 170kW Соларна централа на парцел

    При изграждането на фотоволтаичната инсталация са използвани монокристални модули тип Suntech STP 190S-24, с номинална мощност 190 Wp и напрежение на модулите VMPP = 36V.