63kW Соларна централа на парцел

Технически параметри

Област:Стара Загора
Вид:На земя
Мощност:63kW
В експлоатация от:22.04.2011
Оборудване:
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Alcomet
  • Solar Swiss
Свали данните за централата на PDF

Фотоволтаичната инсталация е изградена от монокристални тип Solar Swiss SSM-170/24М. Номиналното напрежение на тези модули е 24,0 V и мощност 170W.

Цялата централа се състои от 378 модула разделени на 9 групи. Всяка група включва 42 модула, разделени на 3 стринга по 14 модула. Групите подават произведената ел. енергия към инвертор. За текущият проект са използвани инвертори на SMA Technologies, модел Sunny Mini Central SMC 7000TL. Инверторите са монофазни, с входове за 3 стринга, безтрансформаторни и с много високо КПД. От всеки инвертор излиза кабел СВТ-c 2х16мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в междинно разпределително табло МРТ. МРТ са три на брой. Към всяко МРТ се свързват по 3 инвертора. От МРТ1, МРТ2, МРТ3 излиза кабел СВТ-с 4х16мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в главно разпределително табло ГРТ. ГРТ захранва още сигнална лампа, волтметри, амперметри, контакт и UPS. С оглед високата стойност на инвестицията, срещу атмосферни пренапрежения са предвидени катодни отводители.

За заземители се използват поцинковани тръби 2” с дължина 2м. Всички заземители се свързват по между си в затворен контур от поцинкована шина 40/4 мм., положена на дълбочина 0.4м. под земята.

Мълниеотводната инсталация е изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие Е.S.E.S-A1, с време на изпреварване 60 мкс и височина на мълниеприемната мачта 3м. над терена. Мълниеприемника е разположен на растояние 6,4 м. от централата.

Централното устройство чрез което се извършва мониторинг и контрол е Sunny Web Box. Захранването на устройството се осъществява през UPS,разположен в ГРТ. Устройствата за мониторинг и контрол се монтират в табло слаботоково.