72kW Соларна централа на парцел

Технически параметри

Област:Хасково
Вид:На земя
Мощност:72kW
В експлоатация от:07.12.2011
Оборудване:
  • Sinski PV
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Alcomet
Свали данните за централата на PDF

Фотоволтаичната централа е изградена с монокристални модули тип Sinski PV SPV 190M-24 с номинална мощност 190 Wp и напрежение VMPP = 36.5V. Определянето на броя модулите в един стринг се извършва посредством софтуера Sunny Design, предоставен от производителя на инверторите.

Системата включва 432 модула, оформящи 9 плочи от по 48 модула с наклон 30°. Всяка плоча е съставена от 2 реда с по 24 модула. Произведената електрическа енергия се подава към 9 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 4 стринга, съставени от 12 последователно свързани модула.

Двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел тип IBC Flexy Sun 1 х 4 мм2 се свързват към входа на инверторите.

Инверторите са Sunny Mini Central SMC 8 000TL, групирани в три групи по три, като от всеки излиза кабел СВТ с 2 х 16 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в съответните междинни разпределителни табла, общо 3 на брой. От междинните разпределителни табла, с кабел СВТ – с 4 х 16 мм², се продължава до главното разпределително табло ГРТ. В ГРТ е монтиран електромер PowerLogic PM9 от каталога на Schneider Electric, чрез който да се наблюдават параметрите на централа (ток, напрежение и произведена електроенергия).

За да се постигнат необходимите параметри на заземителната инсталация, са използвани 18 заземителя, обединени в общ контур. Всеки заземител представлява заземителен кол от поцинкована стомана, изработен от „Г – образен” горещо валцован профил, с размери 50х50х5х1500 мм. Заземителният контур да е изпълнен от поцинкована стоманена шина 40/4 мм., вкопана под земята.

Мълниеотводната инсталация е изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие E.S.E.S – A1, с време на изпреварване 60 мкс. и височина на мълниеприемната мачта 8,30 м. – 6,00 м. над най-високата точка на конструкцията.

Централното устройство, чрез което се извършва мониторинг и контрол е Sunny Web Box. Устройството за мониторинг и контрол се монтира в табло слаботоково.