63kW Соларна централа на единична конструкция

Технически параметри

Област:Ловеч
Вид:На земя
Мощност:63kW
В експлоатация от:14.06.2012
Оборудване:
  • Sinski PV
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Alcomet
Свали данните за централата на PDF

За реализирането на настоящия проект, са използвани монокристални модули тип SPV 180M-24, с номинална мощност 180 Wp и напрежение 24 V. Монокристалните модули имат по-добър температурен коефициент, в сравнение с поликристалните, и в горещи летни дни дават по-голяма специфична производителност.

Фотоволтаичната централа се състои от 378 модула. Определянето на броя модули в един стринг се извършва посредством софтуера Sunny Design, предоставен от производителя на инверторите.

Произведената електрическа енергия се подава към 9 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 3 стринга, съставени от 14 последователно свързани модула.

За текущия проект са избрани инвертори на SMA Technologies, като за предвидената инсталирана мощност отговаря модел Sunny Mini Central SMA SMC 7 000 TL. Това са монофазни инвертори с входове за 4 стринга

Двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел тип RADOX Solarcable single core 1 х 4 мм2, се свързват към входа на инверторите. Кабелът е за външен монтаж и е устойчив на атмосферни влияния.

Инверторите са групирани в три групи по три, като от всеки излиза кабел CBT-c 2 х 10 мм2 и отива на подходящо оразмерен прекъсвач в съответното междинно разпределително табло МРТ.

От всяко междинно табло излиза кабел СВТ с 4 х 16 мм2 и отива на прекъсвач C60N 63A триполюсен с крива C в главното разпределително табло – ГРТ. В ГРТ е предвидена защита от пренапрежение с катоден отводител PRF 1 1х4Р тип 1 и катоден отводител PRD 40 4P тип 2.  За главен предпазител е предвиден автоматичен прекъсвач NS 160 N, 3P, 160 A, триполюсен, с електронна защита STR22GE настроена на 125 А, с минимално напреженова защита и моторно задвижване. В ГРТ е монтиран електромер Power Logic PM9, оборудван с токови трансформатори ТТ 125/5А и Phase log – контролер за следене параметрите на мрежата.

Заземителната инсталация е изпълнена с 8 заземителя, обединени в общ контур. Заземителният контур е изпълнен от поцинкована стоманена шина 40/4 мм., вкопана на дълбочина минимум 40 см.

Мълниеотводната инсталация е изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие Schirtec – A Е.S.E. и мълниеприемна мачта, с височина 10,50 м.

Мониторинг и контрол на централата се извършва чрез устройството Sunny Web Box, захранвано през UPS.