374kW Соларна централа на парцел

Технически параметри

Област:Хасково
Вид:На земя
Мощност:374kW
В експлоатация от:29.06.2011
Оборудване:
  • Sinski PV
  • Huber+Suhner AG
  • SMA
  • Alcomet
Свали данните за централата на PDF

Централата е изградена от 2112 монокристални модула тип Sinski PV SPV 190M-24, оформящи 46 двуредови конструкции с наклон 25°. Произведената електрическа енергия се подава към 22 инвертора, като към всеки инвертор се свързват по 6 стринга, съставени от 16 последователно свързани модула. За текущия проект са избрани инвертори на SMA Technologies, модел Sunny Tripower STP 17 000TL. Това са трифазни безтрансформаторни инвертори с два MPP тракера и входове за до 5 стринга за MPP тракер А и 1 за MPP тракер В. Всеки се свързва посредством кабел CBT-c към подходящо оразмерен прекъсвач в общо 4 междинни разпределителни табла (МРТ). Междинните разпределителни табла са монтирани на конструкцията на панелите, а свързването им към табло ниско напрежение на БКТП да е изпълнено с кабел САВТ 3х90+50 мм2, положен в земята.

Централното устройство, чрез което се извършва мониторинг и контрол е „Sunny Web Box”.

Заземителната инсталация е изградена от общ заземителен контур, съставен от стоманено-поцинкована шина 40/4 мм., положена в земята на дълбочина 0.6 м. Монтирани са заземители – стоманено-поцинковани колове 50Х50Х5 мм., L=1500 мм. и свързани с шината чрез заварка. Свързването на заземителният контур с конструкциите се осъществява с помощта на “П”-образна планка, служеща за връзка на шината, конструкциите и алуминиевите носещи профили на панелите.

Поради факта, че в съседните имоти са изградени още две фотоволтаични електроцентрали, с цел да се намалят засенчванията, е изпълнена обща мълниезащита и за трите централи.

Външното ел. захранване на централата е осъществено през съществуваща въздушна линия. На Ср стълб е монтиран разединител РОМзК 24/400, в комплект с 1 бр. РЛЗ и вентилни отводи. В имота е изграден нов БКТП, разполагащ с помещение на РУ – 20 kV, трансформаторно помещение и помещение за табло ниско напрежение.