Референции изградени от Sinski PV

 • 69kW Фотоволтаична централа на покрив

  Централата е разделена на две части и е изградена върху южния скат на покрива на склад за селскостопански инвентар.
 • 187kW Соларна централа на парцел

  При изграждането на фотоволтаичната инсталация са използвани 1056 монокристални модула тип Sinski PV SPV 190M-24 ...
 • 374kW Соларна централа на парцел

  Централата е изградена от 2112 монокристални модула тип Sinski PV SPV 190M-24, оформящи 46 двуредови конструкции с наклон 25°
 • 60kW Соларна централа на парцел

  Фотоволтаичната централа е изградена от 320 модула, оформящи 5 плочи: 1 плоча от 28 модула, 1 плоча от 52 модула и 3 плочи от 80 модула ...
 • 75kW Соларна централа на парцел

  За реализирането на настоящия проект са използвани монокристални модули тип Sinski PV SPV 190M-24 с номинална мощност 190 Wp
 • 24kW Соларна централа на единична конструкция

  За реализирането на проекта са използвани монокристални модули тип Sinski PV SPV 195M-24, с номинална мощност 195 Wp
 • 96kW Соларна централа на земя

  Електроцентралата е изградена от 576 монокристални модула тип Sinski PV SPV 175-SMY-1.
 • 81kW Соларна централа на парцел

  Модулите, използвани за изграждането на фотоволтаичната инсталация са монокристални, тип SPV 180M-24, с номинална мощност 180 Wp ...