Референции

 • 90kW Соларна централа на парцел

  При изграждането на фотоволтаичната централа са използвани монокристални модули тип Sinski PV SPV180M-24, с номинална мощност 180 Wp и напрежение VMPP = 36V.
 • 132kW Соларна централа на покрив

  Основните компоненти на постояннотокова част на централата са монокристални фотоволтаични модули тип Sinski PV SPV180M-24, с номинална мощност 180 Wp и напрежение VMPP = 36V.
 • 60kW Соларна централа на единична конструкция

  За реализирането на проекта са използвани 360 монокристални модула тип Sinski PV SPV180M-24, оформящи статичнa конструкция с наклон 10°.
 • 21kW Соларна централа на парцел

  Фотоволтаичната централа е изградена от 126 монокристални модула тип Sinski PV SPV180M-24, оформящи статичнa конструкции с наклон 30°.
 • 170kW Соларна централа на парцел

  При изграждането на фотоволтаичната инсталация са използвани монокристални модули тип Suntech STP 190S-24, с номинална мощност 190 Wp и напрежение на модулите VMPP = 36V.
 • 170kW Соларна централа на земя и покрив

  Проектът е реализиран с монокристални модули тип Sinski PV SPV 195M-24, с номинална мощност 195 Wp и напрежение на модулите VMPP = 36.8V.
 • 24kW Соларна централа на покрив

  Фотоволтаичната централа е изградена от поликристални модули тип Schott Protect Poly 190 с номинална мощност 190 Wp и напрежение на модулите VMPP = 23.4V.
 • 84kW Соларна централа на парцел

  Основните компоненти на постояннотокова част на централата са поликристални фотоволтаични модули тип Schott Protect Poly 180, с номинална мощност 180 Wp и напрежение VMPP = 23.35V.