Референции

 • 48kW Соларна централа на парцел

  При изграждането на фотоволтаичната централа са използвани монокристални модули тип Sinski PV SPV180M-24,
 • 63kW Соларна централа на покрив

  Фотоволтаичната електроцентрала е изградена от 378 монокристални модула тип SPV 180M-24,
 • 42kW Соларна централа на парцел

  При изграждането на фотоволтаичната инсталация са използвани 252 монокристални модула тип SPV 180M-24,
 • 63kW Соларна централа на единична конструкция

  Фотоволтаичната инсталация е изградена от монокристални модули тип SPV 180M-24, с номинална мощност 180 Wp и напрежение 24 V
 • 72kW Соларна централа на парцел

  Фотоволтаичната централа е изградена с монокристални модули тип Sinski PV SPV 190M-24 с номинална мощност 190 Wp
 • 63kW Соларна централа на единична конструкция

  За реализирането на настоящия проект, са използвани монокристални модули тип SPV 180M-24,
 • 72kW Соларна централа на парцел

  При реализирането на фотоволтаичната инсталация са използвани монокристални модули тип SPV 180M-24, с номинална мощност 180 Wp и напрежение 24 V.
 • 5kW Соларна централа на парцел

  За изграждането на фотоволтаичната централа са използвани монокристални модули тип Solar Swiss SSM - 170/24М и модули тип EQ Solar EQS 170D-24.