Референции

 • 4.8kW Соларна централа на покрив

  Централата е разделена на две части и е изградена върху южния скат на покрива.
 • 24kW Соларна централа на единична конструкция

  За реализирането на проекта са използвани монокристални модули тип Sinski PV SPV 195M-24, с номинална мощност 195 Wp
 • 96kW Соларна централа на земя

  Електроцентралата е изградена от 576 монокристални модула тип Sinski PV SPV 175-SMY-1.
 • 24kW Соларна централа на покрив

  Фотоволтаичната инсталация е реализирана с 108 монокристални модула тип Solar Swiss SSM/24М с номинална мощност 180 Wp
 • 60kW Соларна централа на парцел

  При изграждането на фотоволтаичната инсталация са използвани 390 монокристални модула - 195 бр. модел SSM 170/24M и 195 бр. EQS170D-24
 • 81kW Соларна централа на парцел

  Модулите, използвани за изграждането на фотоволтаичната инсталация са монокристални, тип SPV 180M-24, с номинална мощност 180 Wp ...
 • 84kW Соларна централа на парцел

  Основните компоненти на фотоволтаичната централа са монокристални модули тип SPV 180M-24 с номинална мощност 180 Wp и напрежение 24 V.
 • 48kW Соларна централа на парцел

  При изграждането на фотоволтаичната централа са използвани монокристални модули тип Sinski PV SPV180M-24,