Референции изградени от Huber+Suhner AG

 • 69kW Фотоволтаична централа на покрив

  Централата е разделена на две части и е изградена върху южния скат на покрива на склад за селскостопански инвентар.
 • 187kW Соларна централа на парцел

  При изграждането на фотоволтаичната инсталация са използвани 1056 монокристални модула тип Sinski PV SPV 190M-24 ...
 • 374kW Соларна централа на парцел

  Централата е изградена от 2112 монокристални модула тип Sinski PV SPV 190M-24, оформящи 46 двуредови конструкции с наклон 25°
 • 60kW Соларна централа на парцел

  Фотоволтаичната централа е изградена от 320 модула, оформящи 5 плочи: 1 плоча от 28 модула, 1 плоча от 52 модула и 3 плочи от 80 модула ...
 • 84kW Соларна централа на покрив

  При реализирането на централата постигнато възможно най-доброто оползотворяване на площта на покрива и на потенциала на наличния ресурс ...
 • 63kW Соларна централа на парцел

  Фотоволтаичната инсталация е изградена от монокристални тип Solar Swiss SSM-170/24М. Номиналното напрежение на тези модули е 24,0 V и мощност 170W.
 • 75kW Соларна централа на парцел

  За реализирането на настоящия проект са използвани монокристални модули тип Sinski PV SPV 190M-24 с номинална мощност 190 Wp
 • 4.8kW Соларна централа на покрив

  Централата е изградена с 80 модула Kaneka K60 и един инвертор MASTERVOLT XS 6500. Организацията е 16 стринга по 5 модула